Gruytphotography - Hofdijck 72

5/5 β˜… based on 1 reviews

About Gruytphotography

Al mijn hele leven ben ik graag onder de mensen. Ik kijk naar wie zij zijn en naar wat zij doen. Wat maakt hen sterk? Wat maakt ze goed in hun vak? Deze fascinatie neem ik mee in mijn werk als fotograaf.

Voor particulieren en bedrijven maak ik portretten en reportages. Door mijn belangstelling voor de ander haal ik het menselijke naar voren. Dat is mijn kracht. Ik laat authenticiteit, trots, kwetsbaarheid en betrokkenheid zien. Net als de liefde voor vakmanschap en ambacht.

Overkoepelend thema in mijn werk is verbinding.

Voor particulieren is een portret een waardevol document, waarin een moment of tijdsperiode wordt vastgelegd. De geportretteerde herkent zichzelf in de foto en de kijker voelt de verbinding met de geportretteerde.

Voor bedrijven ben ik door mijn eigen ervaring in het communicatievak een goede sparringpartner. Voor verschillende media maak ik portretten en reportages van en over Γ©chte mensen. Het verhaal in de foto’s zorgt voor herkenning van het bedrijf bij de doelgroep. Dit versterkt de binding.  

Kortom, ik maak beelden van de mens in zijn (of uiteraard haar) doen en laten. In de wereld waarin hij leeft en werkt. En met het product dat hij –ambachtelijk en vol overtuiging – maakt. 

Deze menselijke aanpak maakt mijn beelden eerlijk en waardevol.

 

Contact Gruytphotography

Address :

Hofdijck 72, 2341 NE Oegstgeest, Netherlands

Phone : πŸ“ž +97
Postal code : 2341
Website : http://www.gruytphotography.com/
Categories :
City : Oegstgeest

Hofdijck 72, 2341 NE Oegstgeest, Netherlands
P
Peter Paul Lippinkhof on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Write some of your reviews for the company Gruytphotography

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *