Haaksbergsche Schutterij - Scholtenhagenweg 40b

4.5/5 β˜… based on 6 reviews

Contact Haaksbergsche Schutterij

Address :

Scholtenhagenweg 40b, 7481 VP Haaksbergen, Netherlands

Phone : πŸ“ž +7
Postal code : 7481
Website : http://schutterij.nl/
Categories :
City : Haaksbergen

Scholtenhagenweg 40b, 7481 VP Haaksbergen, Netherlands
T
Tom Scheggetman on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

E
Edwin ter Braak on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

J
Jasper Bos on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

r
rob lankheet on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

R
Rick Dekker on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Archery echt mooi om te schieten
Archery really nice to shoot
m
martin de goeij on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Mooi schutterij, word draaiende gehouden door leden en liefhebbers van de schutterij sport.
Nice militia, run by members and enthusiasts of the militia sport.

Write some of your reviews for the company Haaksbergsche Schutterij

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *