Haarimport Naaldwijk - Rembrandtstraat 12

4/5 β˜… based on 3 reviews

Contact Haarimport Naaldwijk

Address :

Rembrandtstraat 12, 2671 GD Naaldwijk, Netherlands

Phone : πŸ“ž +7
Postal code : 2671
Website : http://www.haarimport.nl/
Categories :
City : Naaldwijk

Rembrandtstraat 12, 2671 GD Naaldwijk, Netherlands
K
Kim Van Dop on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

A
A Van der Burg on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

A
Abby Olsthoorn on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ze hebben in deze winkel een goede voorraad, maar aan de klantvriendelijkheid kan wel wat verbeterd worden. Ik kom hier vaker om mijn haarverf te halen maar ik kom zeker niet voor de mensen. Wanneer ik hier binnen ben heb ik het idee dat ik niet serieus genomen wordt. Het personeel kijkt me alleen maar aan en zegt verder niets. Als er een wat oudere dame naar binnen loopt wordt ze gelijk geholpen. Toen ik om advies vroeg deed de vrouw waar ik wat aan vroeg heel erg kortaf. Houd hier rekening mee als u naar deze winkel gaat!!
They have a good stock in this store, but the customer-friendliness could be improved a bit. I come here more often to get my hair dye, but I certainly don't come here for the people. When I'm in here I feel like I'm not taken seriously. The staff just look at me and say nothing more. When an older lady walks in, she is immediately helped. When I asked for advice, the woman I asked was very curt. Keep this in mind when you go to this shop!!

Write some of your reviews for the company Haarimport Naaldwijk

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *