Handelsonderneming H. Hofstra - Breewei 32

4.3/5 β˜… based on 8 reviews

About Handelsonderneming H. Hofstra

Copyright 2022 - Hofstra-tijnje | Webdesign door:  Nova Septem Websites & Online Marketing

Contact Handelsonderneming H. Hofstra

Address :

Breewei 32, 8406 EE Tijnje, Netherlands

Phone : πŸ“ž +987
Postal code : 8406
Website : http://www.hofstra-tijnje.nl/
Categories :
City : Tijnje

Breewei 32, 8406 EE Tijnje, Netherlands
M
Mark Piepers on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Een klein bedrijf met kleine prijzen en groot aanbod! Heerlijk rond neuzen, maar let op.. je komt hier altijd met meer weg dan waar je voor kwam! Je vind er altijd weer nieuwe handige en mooie materialen en of gereedschappen!
A small company with small prices and a large offer! Lovely noses around, but beware .. you always come here with more than what you came for! You will always find new handy and beautiful materials and / or tools!
M
Marco Veldman on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Veel klus-, onderhouds-, aanhanger-, fiets-, auto-, vrachtwagen- en tuin spullen. Klantvriendelijk en behulpzaam.
Lots of DIY, maintenance, trailer, bicycle, car, truck and garden stuff. Customer-friendly and helpful.
J
Jos Zonneveld on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Heb een product gekocht dat blijkbaar zeer slecht van kwaliteit was en dus direct defect ging. E-mail gestuurd met uitleg. Het antwoord was; "hier kunnen we weinig aan doen". Daar bleef het bij. Aan de service herken je een bedrijf. Dit was de eerste en de laatste keer dat ik hier wat bestel.
Bought a product that was apparently very poor in quality and therefore immediately broke down. Email sent with explanation. The answer was; "we can't do much about this". That was it. You can recognize a company by the service. This was the first and the last time I order something from here.
J
John Kramp on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Leuke en goedkope aanbiedingen. Vriendelijk en behulpzaam personeel.
Nice and cheap offers. Friendly and helpful staff.
P
PessA Baltahszor on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Mr. Hofstra is een beste kerel die de tijd neemt om je goed te informeren over je aankoop. Het winkeltje is wat chaotisch, maar dat geeft meteen zijn charme als je alle goedkope prijsjes ziet staan. K kom er al jaren met plezier en als ik iets nodig heb wat bij Mr. Hofstra in het assortiment zit koop ik het in Tijnje. Groetjes uit Workum. ?
Mr. Hofstra is a good guy who takes the time to inform you about your purchase. The shop is a bit chaotic, but that immediately gives its charm when you see all the cheap prices. K has been coming there with pleasure for years and when I need something that Mr. Hofstra is in the range, I buy it in Tijnje. Greetings from Workum. ?
p
proton de groot on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Vriendelijke man zeker aanrader om is na toe te gaan
Friendly man definitely recommended to go after
W
Wiedietie on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Kom al meerdere jaren bij Hofstra voor gereedschap, dit altijd naar volle tevredenheid. Kan mij niet vinden in een aantal negatieve reviews over garantie en rotzooi oid. In goed overleg (wat mijn inziens altijd nodig is) is de garantie bij Hofstra juist top!
Have been coming to Hofstra for tools for several years, always to full satisfaction. Can't find myself in some negative reviews about warranty and junk or the like. In good consultation (which in my opinion is always necessary) the guarantee at Hofstra is top notch!
T
T Abbink on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Dit "bedrijf" verkoopt op Marktplaats koperen remleiding maar levert verkoperde remleiding!!! voor een prijs waar je toch zeker koperen remleiding mag verwachten! Dat spul rot weg waar je bij staat en volgens deze verkoper kan er door koperen remleiding enkel remolie en dus geen water. Als dit "bedrijf" mij gewoon de beloofde koper remleiding had verstuurd had dat natuurlijk ook water verdragen! Gevraagd naar een oplossing maar hier werd niet meer op gereageerd!
This "company" sells copper brake lines on Marktplaats but supplies copper-plated brake lines!!! for a price where you can certainly expect copper brake lines! That stuff rots in front of you and according to this seller, copper brake lines only allow brake oil and therefore no water. If this "company" had just sent me the promised buyer brake line, that would of course also tolerate water! Asked for a solution but no response!

Write some of your reviews for the company Handelsonderneming H. Hofstra

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *