Heller Bouw - Kalorama 103

4.4/5 based on 8 reviews

Hellerbouw - Aannemer en bouwbedrijf in Hoofddorp, Haarlemmermeer e.o. - Hellerbouw.nl

Hellerbouw is voornamelijk gericht op de verbouw en renovatie van bestaande woningen in de gehele Haarlemmermeer en omstreken. Bekijk onze website.

About Heller Bouw

Hellerbouw is de aannemer als het gaat om uw totale verbouwing in Hoofddorp en omstreken:

Doordat wij een kleine personele bezetting hebben is ons bedrijf instaat om flexibel te reageren op de snelle veranderingen binnen de aannemerij.
Onze karakteristieke werkwijze houdt in dat wij u veelvuldig betrekken in het ontwerp en planproces.
Er is één aanspreekpunt, met als voordeel dat er direct contact is tussen u als klant en de aannemer zodat het lijntje kort is en uw vragen sneller beantwoord kunnen worden.

U zult merken dat tijdens onze gesprekken wij u een complete verbouwing kunnen aanbieden helemaal op uw wensenafgestemd.

Hellerbouw is voornamelijk gericht op de verbouw en renovatie van bestaande woningen.

Denk daarbij aan het realiseren van meer vierkante meters in bestaande ruimtes, dit doen wij  door het plaatsen van onze bijzonder mooie dakkapellen.
Hellerbouw is voornamelijk gespecialiseerd in het verbouwen van zolders, ons doel daarbij is om deze ruimtes zo functioneel mogelijk in te delen, naar uw wensen.

Tevens zijn wij ook gespecialiseerd in:
Badkamers, keukens, nieuwe woonindeling

 

Contact Heller Bouw

Address :

Kalorama 103, 2132 RC Hoofddorp, Netherlands

Phone : 📞 +79
Postal code : 2132
Website : http://www.hellerbouw.nl/
Categories :
City : Hoofddorp

Kalorama 103, 2132 RC Hoofddorp, Netherlands
P
Patrick Slegtenhorst on Google

Ik ben zeer zeer tevreden over de werkwijze van Tom en zijn team. Professioneel, vakmanschap en efficiënt. Daarnaast nu een prachtige nieuwe zolder met meer woonoppervlak en woongenot! Aanrader!
I am very satisfied with the way Tom and his team work. Professional, craftsmanship and efficient. In addition, now a beautiful new attic with more living space and enjoyment! Recommended!
P
Patrick Kievit on Google

Hellerbouw heeft voor ons een prachtige zolderverbouwing gerealiseerd. Vooraf zijn er duidelijke afspraken gemaakt en deze zijn allen nagekomen. Keuze materialen en afwerking is vakkundig gedaan en dat zie je. Wij zijn ontzettend blij.
Hellerbouw has realized a beautiful attic renovation for us. Clear agreements have been made in advance and these have all been fulfilled. Choice of materials and finish is done professionally and it shows. We are very happy.
T
Tadek Schaaphok on Google

Goede prijs / kwaliteit verhouding en een mooi resultaat. Het begint met een duidelijke offerte met 3D tekening en advies. Vervolgens worden het plaatsen van de dakkapel, het verbouwen van de zolder, plaatsen van de elektrische installatie en stucwerkzaamheden netjes op elkaar afgestemd. Leuk team van vakmensen met Tom als één aanspreekpunt. Van één grote ruimte met dakraam, hebben we nu een volwaardige etage met fraaie keralit dakkapel met zonnescherm, 2 ruime slaapkamers, een washok en een grote vliering.
Good price / quality ratio and a good result. It starts with a clear quote with 3D drawing and advice. Subsequently, the installation of the dormer window, the renovation of the attic, the installation of the electrical installation and stucco work are neatly coordinated. Nice team of professionals with Tom as one point of contact. From one large room with skylight, we now have a full floor with beautiful keralit dormer window with awning, 2 spacious bedrooms, a laundry room and a large loft.
N
NTIDanielle Sijsling on Google

Zeer tevreden over de werkwijze van Hellerbouw. Kwaliteit is uitstekend en binnen de afgesproken termijn. Goede, snelle en duidelijke communicatie met Tom. Al met al erg tevreden.
Very satisfied with the working method of Hellerbouw. Quality is excellent and within the agreed timeframe. Good, fast and clear communication with Tom. Overall very satisfied.
J
JF van Donkelaar on Google

Het begon al met een prettig oriëntatie gesprek. Tom Heller was erg professioneel en begreep precies onze wensen. Vrij snel ontvingen we een duidelijk en overzichtelijk offerte. Snelle plaatsing en goede samenwerking met onze adhoc wijzigingen. We zijn erg tevreden met ons Dakkapel.
It already started with a pleasant orientation conversation. Tom Heller was very professional and understood exactly our wishes. We received a clear and well-arranged quote fairly quickly. Fast placement and good cooperation with our ad hoc changes. We are very satisfied with our Dormer window.
M
Michael de Regt on Google

Wat een topbedrijf. Op zeer korte termijn konden ze de klus klaren. Topwerk geleverd door Tom Heller. Eerlijk, goede prijs en denken pro actief met je mee. Echt een aanrader Prijs en kwaliteit is echt heel goed.
What a top company. They were able to get the job done in a very short time. Top work delivered by Tom Heller. Fair, good price and proactive thinking along with you. Really recommended Price and quality is really very good.
S
Stephanie Van de ven on Google

Tom heeft samen met René bij mij een hele mooie zolder gemaakt. Hele fijne samenwerking. Goede duidelijke communicatie en alles is heel netjes gemaakt. Ook de electricien en stucadoor waren heel goed en werkten heel netjes en snel. Ik kan Hellerbouw warm aanbevelen, zeer professioneel en klantvriendelijk
Together with René, Tom has made a very nice attic with me. Very nice cooperation. Good clear communication and everything is made very neatly. The electrician and plasterer were also very good and worked very nicely and quickly. I can warmly recommend Hellerbouw, very professional and customer-friendly
A
Arthur Brouwer on Google

Samen met onze directe buren in 2018 een dakkapel laten plaatsen aan 2 kanten van het huis. In de prijs zat tevens de complete (binnen) afwerking. Zover Heller Bouw deze extra werkzaamheden niet zelf uitvoerde werd dit uitbesteed aan andere bedrijven hetgeen ook afgesproken was en goed verliep . Heller Bouw was en bleef aanspreekpunt voor ons, tijdens de bouw verliep de communicatie vaak gebrekkig en stroperig. Maar over het eind resultaat waren wij, evenals onze buren tevreden. Maar er is toch een groot minpunt aan het licht gekomen, en daar kwamen we pas na de oplevering van de dakkapellen achter. En dat punt van kritiek betreft: Totaal geen aftersales of ook wel service achteraf genoemd, zoals bij lekkage klachten binnen 1 jaar in ons geval, alsmede rolluiken die bij onze buren niet goed meer werken in het 2e jaar. Contact maken gaat schriftelijk heel moeizaam, en als klant word je door Hellerbouw verzocht om juist dat te doen omdat je dan beter en sneller geholpen zou worden. Er werd door Hellerbouw steeds schriftelijk correct gecommuniceerd , maar afspraken kunnen niet worden gemaakt of worden niet nagekomen. Waarbij Hellerbouw tevens nooit terug koppeling geeft. In het geval van onze lekkage klacht moesten we x keer schriftelijk contact opnemen en er is tot op heden na ongeveer anderhalf jaar niks gebeurd. Hellerbouw vertraagt alles (bewust) zo lang in de hoop dat (ex) klanten moedeloos worden en daardoor afhaken. Op basis van voornoemde ervaringen, waarbij het totale gebrek aan service achteraf zwaar weegt zou ik persoonlijk Hellerbouw toch niet verder aanbevelen.
Having a dormer window installed on 2 sides of the house in 2018 with our direct neighbors. The price also included the complete (interior) finish. As far as Heller Bouw did not carry out this extra work itself, this was outsourced to other companies, which was also agreed and went well. Heller Bouw was and remained the point of contact for us, communication was often inadequate and difficult during construction. But we were satisfied with the end result, as well as our neighbors. But a major flaw has nevertheless come to light, and we only found out after the dormer windows were completed. And that point of criticism concerns: No aftersales at all or also called service afterwards, such as with leakage complaints within 1 year in our case, as well as shutters that no longer work properly at our neighbors in the 2nd year. Making contact in writing is very difficult, and as a customer you are asked by Hellerbouw to do exactly that because you would then be helped better and faster. Hellerbouw always communicated correctly in writing, but agreements cannot be made or are not fulfilled. Hellerbouw also never gives feedback. In the case of our leakage complaint, we had to contact us in writing x times and nothing has happened to date after about a year and a half. Hellerbouw deliberately delays everything for so long in the hope that (ex) customers will become despondent and therefore drop out. Based on the aforementioned experiences, where the total lack of service afterwards weighs heavily, I would personally not recommend Hellerbouw any further.

Write some of your reviews for the company Heller Bouw

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *