Hermans Tweewielers - Dorpsstraat 24

4.7/5 based on 8 reviews

Home | Hermans Fietsen Bemmel - Hermans-fietsen.nl

Welkom op de site van Hermans fietsen Bemmel | Kijk hier voor actueel nieuws en onze producten en diensten | Kijk snel verder |

Contact Hermans Tweewielers

Address :

Dorpsstraat 24, 6681 BN Bemmel, Netherlands

Phone : 📞 +888
Postal code : 6681
Website : http://www.hermans-fietsen.nl/
Categories :
City : Bemmel

Dorpsstraat 24, 6681 BN Bemmel, Netherlands
C
Claudia Mentjens on Google

Bedankt Robby dat je me toch snel hebt geholpen terwijl jullie het druk hadden, omdat je wist dat ik een hekel aan de bus heb ;-) Groetjes, Claudia Hendriks
Thanks Robby for helping me quickly while you were busy, because you knew I hate the bus ;-) Greetings, Claudia Hendriks
J
Jos Folker on Google

Keurige nette overzichtelijke winkel met goede voorlichting.
Neat neat tidy store with good information.
Ǝ
ƎRHAN · on Google

İk ben zeer zeer zeer teleurgesteld in de wijze waarop deze winkel service aanbied. İk heb via marktplaats bij deze winkel een 2e hands giant CS3 gekocht. Voor de koop werd mij vertelt dat de fiets in nieuwstaat verkeerde, een dag later heb ik de fiets bij een lokale fietsenmaker in amersfoort laten chekken. Er werd geconstateerd door hun dat de fiets ketting teveel geolied zou zijn, dat de ketting vervangen moesten worden, en de beide trappas. İk heb 485 euro betaalt voor iets wat niet overeenkomt hoe positief ze de fiets in woorden lieten overkomen. İk ben erg boos.. want ik heb aangegeven een goede fiets nodig te hebben..en heb aangegeven of ik ga het juridisch met een advocaat oplossen, of de koop wordt ongedaan gemaakt. İk krijg geen duidelijk antwoord hierop..alleen dat ze de fiets in orde willen maken..maar mijn vertrouwen is weg in deze winkel..omdat ze vanaf beginsel eerlijk hadden moeten zijn. De comminucatie ontbreekt hier ook. İk krijg helemaal geen duidelijke reactie op mijn vragen. Mensen ik adviseer je geen zaken te doen met deze winkel. Beter ga je naar een fietdenwinkel winkel die betere recensies heeft want van deze mensen wordt je niet blij. Pas na de koop zeggen ze dat er wat mankeert aan de 2e hands fiets..pas wanner je al je geld overhandigd hebt, natuurlijk de omgekeerde wereld. Ze hebben ook excuses aangeboden, wanneer je sorry zegt is dat een teken dat je iets verkeerd hebt gedaan..maar van sorry koop je nix. Waarschijnlijk was de fiets zo moeilijk te verkopen, door de mankemente , dat ze geen zin hebben om nog een x de fiets te verkopen. Maar ik ga wel vechten net zolang ik mijn gelijk heb al kost het me 10 x meer dan de fiets gekost heeft. Maar ik vindt dit gewoon niet normaal. Mensen; nogmaals, doe geen zaken met deze winkel want ze liegen je voor, zijn amateuristisch, en je wordt er niet blij van!!
I am very, very, very disappointed in the way this store offers service. I bought a 2nd hand giant CS3 through marketplace at this store. Before the purchase I was told that the bike was in new condition, a day later I had the bike checked at a local bicycle repair shop in amersfoort. It was established by them that the bicycle chain would have been oiled too much, that the chain had to be replaced, and both the pedaling pass. I have paid 485 euros for something that does not match how positively they let the bike come across in words. I am very angry .. because I have indicated that I need a good bike .. and I have indicated whether I will solve it legally with a lawyer, or the purchase will be canceled. I do not get a clear answer to this .. only that they want to make the bike in order .. but my confidence is gone in this store .. because they should have been honest from principle. Communication is also missing here. I don't get a clear answer to my questions at all. People I advise you not to do business with this store. You better go to a bike shop that has better reviews because these people won't make you happy. Only after the sale do they say that there is something wrong with the 2nd hand bike .. pass when you have handed over all your money, of course the upside-down world. They have also apologized, when you say sorry it is a sign that you have done something wrong .. but sorry you buy nix. Probably the bicycle was so difficult to sell, due to the flaw, that they do not want to sell another x bicycle. But I will fight just as long as I am right, although it costs me 10 x more than the bicycle cost. But I just don't think this is normal. People; again, do not do business with this store because they lie to you, are amateurish, and you will not be happy !!
L
Laurens de Groot on Google

Echt een uitzonderlijk goede fietsenwinkel, zelden zo'n goede service ervaren. Goede voorlichting, alle ruimte voor testritjes bij uitzoeken nieuwe fiets en ze denken goed met je mee. Aardig personeel en nu met Corona een prima haal/breng service.
A really exceptionally good bike shop, rarely experienced such good service. Good information, plenty of room for test rides when choosing a new bike and they think along with you. Nice staff and now with Corona a great pick up / return service.
A
Ans Peters on Google

Helemaal super, za. laat id middag werden we nog meteen geholpen. Vriendelijke mensen, het was toch nog even een klus. Geen probleem.
Absolutely great, Sat. late in the afternoon we were helped immediately. Friendly people, it was still a job for a while. No problem.
C
Chris Mak on Google

Fijne zaak! Omdat we rustig konden kijken, alles konden vragen en kregen uitgelegd. Er werd echt de tijd voor ons genomen en geen druk gelegd. Fiets kon bijvoorbeeld gereserveerd worden zodat we nog even na konden denken en kon ook snel in orde gemaakt worden om mee te nemen. Helemaal tevreden!
Great business! Because we could watch, ask everything and get explained. Time was really taken for us and no pressure was put. For example, a bicycle could be reserved so that we could think for a while and could also be quickly arranged to take with us. Completely satisfied!
F
FLORIAN BRENNER on Google

Vielen Dank an Hermans Tweewielers für die tolle Unterstützung. Der Kontakt war super nett und hilfreich, so wie man es sich wünscht. Gerne wieder!
Many thanks to Hermans Tweewielers for the great support. The contact was super nice and helpful, just as you wish. Gladly again!
M
Mike Stevens on Google

Top Service!

Write some of your reviews for the company Hermans Tweewielers

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *