Hertenkamp Heenvliet - Meeldijk

4.4/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Hertenkamp Heenvliet

Address :

LH, Meeldijk, Heenvliet, Netherlands

Phone : πŸ“ž +88
Categories :
City : Heenvliet

LH, Meeldijk, Heenvliet, Netherlands
R
Rick Gunnewegh on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

ideaal om met kinderen langs te lopen
ideal for walking with children
E
Erik Gijbels on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Veel herten. Een enkele knert.
Lots of deer. A single crunch.
I
Iris Kouwenhoven on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Lekker even corona proof hertjes kijken.
Have a nice look at corona proof deer.
M
Mohamed Jalal on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

De plaats is mooi en rustig en je zult blij zijn om de prachtige gazellen te zien
The place is nice and quiet and you will be happy to see the beautiful gazelles
C
Clm Meerts on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Leuk om even een rondje te lopen. En de dieren te kunnen zien
Nice to take a walk around. And to see the animals
W
Wim Barendrecht on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Leuk om de hertjes te voeren met een boterham...
Nice to feed the deer with a sandwich...
M
Mike Holst on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Heerlijk om met de kinderen even langs te gaan en te genieten van deze mooie beesten
Lovely to stop by with the kids and enjoy these beautiful animals
R
Ria Kok on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Dit is leuk voor jong en oud. Als je langs Heenvliet fietst neem dan een keer de afslag bij het zwembad (Bernissebad). Je wordt dan verrast door dit ruime hertenkamp. Blijf daar dan even staan en geniet. Het mannetje heeft een groot gewei en steelt de show. De dames en kleintjes lagen nu heel lui. Het mannetje probeerde ze wel te laten opstaan. Weinig succes maar een leuke beleving.
This is fun for young and old. If you cycle past Heenvliet, take the exit at the swimming pool (Bernissebad) once. You will be surprised by this spacious deer park. Then stay there for a while and enjoy. The male has large antlers and steals the show. The ladies and little ones were now lying very lazy. The male tried to get them up. Little success but a nice experience.

Write some of your reviews for the company Hertenkamp Heenvliet

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *