HetKanBeterOnline.nl - De Schans 19 21

4/5 β˜… based on 8 reviews

Contact HetKanBeterOnline.nl

Address :

De Schans 19 21, 8231 KA Lelystad, Netherlands

Phone : πŸ“ž +
Postal code : 8231
Website : http://www.hetkanbeteronline.nl/
Categories :
City : Lelystad

De Schans 19 21, 8231 KA Lelystad, Netherlands
D
Danny Tibboel on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

M
Maarten Snels on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

A
Alexander Kreeberg on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Klantvriendelijk personeel, snel geholpen en maken mooie websites
Customer-friendly staff, helped quickly and create beautiful websites
H
Han Ernest on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

telefoonterroristen. ik sta ingeschreven in het bel-me-niet register en ze bellen toch, blijven aanhuoden, vreselijk irritante organisatie. het kan zeker beter, oprotten met ongevraagde telefonische spam aanbiedingen.
telephone terrorists. I am registered in the call-me-not register and they call anyway, stay at home, terribly irritating organization. it could certainly be better to get rid of unsolicited telephone spam offers.
R
Roy Keetels on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

We kregen een tijd terug een belletje van Het Kan Beter Online met het voorstel om onze website onder handen te nemen voor een zeer schappelijke prijs. We gingen hiermee akkoord en binnen een korte tijd was onze nieuwe website online, stukken beter dan de vorige! Nu zitten we al lange tijd bij HKBO en hebben ook ons onderhoud van de webshop e.d. bij dit bedrijf lopen. Contact en vragen worden direct beantwoord en opgelost. Super tevreden dus!
A while ago we got a call from Het Kan Beter Online with the proposal to take care of our website for a very reasonable price. We agreed and within a short time our new website was online, much better than the last! Now we have been with HKBO for a long time and we also maintain our webshop etc. at this company. Contact and questions are answered and resolved immediately. So super satisfied!
M
Mindy van de Gevel on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ben destijds zelf erg lang bezig geweest met uitzoeken hoe ik mijn werk online wilde presenteren. Erg fijn telefoongesprek gehad en hebben mij toen aangeboden een totaal vrijblijvende demo toe te sturen zodat ik kon zien wat de mogelijkheden waren. Het geven van nog wat eigen input na het ontvangen van deze demo was meer dan vanzelfsprekend en dit heeft geleid tot een verbluffend resultaat!
At the time I spent a lot of time trying to figure out how I wanted to present my work online. Had a very nice telephone conversation and then offered to send me a totally non-binding demo so that I could see what the possibilities were. Giving some own input after receiving this demo was more than obvious and this has led to an amazing result!
N
Ninja Ya on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Het Kan Beter Online is voor ons een verademing geweest na het werken met onze vorige webdeveloper. Cornelis Verkuil heeft ons goed ingelicht over hun werkwijze, de mogelijkheden en het team. Hij neemt de tijd voor je, komt langs wanneer nodig en geeft je tips waar je Γ©cht wat mee kan. Voor ons een geweldig team om mee samen te werken. Ze reageren prompt op wijzigingen aan de website en plaatsen nieuwe producten snel en zijn altijd bereikbaar. We voelen dan ook dat onze website in goede handen is bij Het Kan Beter Online.
The Kan Beter Online has been a relief for us after working with our previous web developer. Cornelis Verkuil has informed us well about their method, the possibilities and the team. He takes the time for you, comes by when needed and gives you tips that you can really use. For us a great team to work with. They respond promptly to changes to the website and place new products quickly and are always available. We therefore feel that our website is in good hands with Het Kan Beter Online.
R
Rodrigue DelΓ©pine on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Lastigvallen per telefoon, niet eens de juiste naam, terugbellen ook al werd gevraagd om van de lijst gehaald te worden
Harassment by phone, not even the right name, call back even though asked to be taken off the list

Write some of your reviews for the company HetKanBeterOnline.nl

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *