HIA3D BV - Havenkade 6a

5/5 β˜… based on 7 reviews

Contact HIA3D BV

Address :

Havenkade 6a, 3341 LB Hendrik-Ido-Ambacht, Netherlands

Phone : πŸ“ž +7877
Postal code : 3341
Website : http://www.hia3d.nl/
Categories :
City : Hendrik Ido Ambacht

Havenkade 6a, 3341 LB Hendrik-Ido-Ambacht, Netherlands
S
Stefan Gelok on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

M
Mira Massing on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

S
Sadiki on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Een innovatieve manier van visuele 3D weergave
An innovative way of visual 3D display
C
Cristian Vorstius Kruijff on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik ken dit bureau niet anders dan dat ze topproducties in 3D werk leveren! Een aanrader dus.
I know this agency no different than that they deliver top productions in 3D work! Highly recommended so.
M
Mary-Ann Struijk - Deuning on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Met recht een full service 3D studio. Geweldig wat ze doen! Van industriΓ«le projecten waarvoor visualisaties, animaties en Augmented Reality modellen worden gemaakt tot aan speelgoed waarvoor zelfs voor wereldbekende 'characters' 3D modellen worden gemaakt. Zo vind ik de kleurplaat app van Prismar 3D geweldig, waarvoor HIA3D de 3D modellen heeft gemaakt. Met de app kan een kind een kleurplaat tot leven brengen in de kleuren, waarmee de kleurplaat is ingekleurd. Een 'must see'!
Truly a full service 3D studio. Great what they do! From industrial projects for which visualisations, animations and Augmented Reality models are made to toys for which even world famous 'characters' 3D models are made. For example, I love the coloring page app from Prismar 3D, for which HIA3D made the 3D models. With the app a child can bring a coloring page to life in the colors with which the coloring page is colored. A must see!
X
Xander Berkenhagen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Met veel plezier hebben we de afgelopen jaren met HIA3D mogen samenwerken. Veelzijdigheid, creativiteit en klantgerichtheid staat bij hen centraal. Keer op keer weten ze de klantverwachting te overtreffen door net dat stapje extra te doen.
We have enjoyed working with HIA3D in recent years with great pleasure. Versatility, creativity and customer focus are central to them. Time and time again they know how to exceed customer expectations by taking that extra step.
D
Denny van Rooij on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

HIA3D is een kwaliteitsbedrijf wat om haar klanten denkt. Zowel in advies, afspraken nakomen maar ook met een hoge klantvriendelijkheid. Dit gaat gepaard met een hoog innovatief gehalte waardoor ik steeds geΓ―nteresseerd blijf in hun activiteiten.
HIA3D is a quality company that cares about its customers. Both in advice, fulfilling agreements but also with a high customer-friendliness. This is accompanied by a high innovative level, which keeps me interested in their activities.

Write some of your reviews for the company HIA3D BV

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *