Hofrijck Rentmeesters - Sparrenweg 6

4/5 β˜… based on 6 reviews

Hofrijck Rentmeesters | Taxatie, bemiddeling & advies - Hofrijck.nl

Makelaar in bouwkavels, (woon) boerderijen, cultuurgronden, landgoederen, landhuizen, natuurgronden, villa's en (exclusieve) woningen

Hofrijck Rentmeesters | Taxatie, bemiddeling & advies - Hofrijck.nl

Eindeloze vergezichten over graslanden met grazende koeien. Of een lommerrijke omgeving met een schichtig rondkijkend hert tussen de houtwallen. Rust. Ruimte. Wie droomt niet van het leven buitenaf in een exclusieve woning?

Hofrijck Rentmeesters is sinds 2007 hΓ©t deskundige bureau als het gaat om de aan- en verkoop van exclusieve woningen in Salland, Twente of de Achterhoek.

Zoekt u een eeuwenoud boerenerf in de Achterhoek? Of een landhuis in Twente? Die achteraf gelegen villa met weidegrond in Salland? Hofrijck Rentmeesters loodst u veilig door het hele traject. Tot de dag daar is dat u wakker wordt in uw eigen droomhuis!

Op ons kunt u altijd bouwen als het gaat om makelaardij met exclusieve woningen, (NSW)landgoederen, rijks- en gemeentelijke monumenten, agrarische bedrijven en landerijen (bos- en cultuurgronden).

Binnenkort gaan wij starten met de verkoop of verhuur van de volgende landelijk en exclusief gelegen objecten: 

  • Landhuis, Motieweg 23 te Holten
  • Landhuis, Kielweg 6 te Haaksbergen
  • Woonboerderij, Rosinkweg 35 te Enschede
  • Bedrijfskavel, groot 5.719 m² met bedrijfsgebouwen, molen en 3 bedrijfswoningen
    aan de Denekamperstraat 41, 43 en 45 alsmede Volterdijk 1 te Beuningen (OV)

Contact Hofrijck Rentmeesters

Address :

Sparrenweg 6, 7451 JD Holten, Netherlands

Phone : πŸ“ž +87779
Postal code : 7451
Website : https://hofrijck.nl/
Categories :
City : Holten

Sparrenweg 6, 7451 JD Holten, Netherlands
W
Willy Pierik on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

S
Sophie Kromhof on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

D
Dick Prijs on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

A
AndrΓ© Welmer on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

E
Eric Visser on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Geweldige goede makelaar, door hun super woning gevonden
Great good real estate agent, found by their super home
H
Henk Gerritsen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Geweldige makelaars! Zeer bekwaam en professioneel! Weten elk aspect omtrent het kopen en bemiddelen van een huis met perfectie te beantwoorden. Je kan gelijk zien dat ze veel kennis hebben en dat ze met plezier je helpen! Ze hebben mij persoonlijk meerdere keren geholpen omtrent taxaties en het verkopen van mijn boerderij
Great brokers! Very competent and professional! Knowing to answer every aspect of buying and mediating a home with perfection. You can immediately see that they have a lot of knowledge and that they are happy to help you! They have personally helped me several times about appraisals and selling my farm

Write some of your reviews for the company Hofrijck Rentmeesters

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *