Holistische praktijk Manipura - Korte Heistraat 23a

5/5 β˜… based on 6 reviews

Contact Holistische praktijk Manipura

Address :

Korte Heistraat 23a, 5251 CM Vlijmen, Netherlands

Phone : πŸ“ž +
Postal code : 5251
Categories :
City : Vlijmen

Korte Heistraat 23a, 5251 CM Vlijmen, Netherlands
T
Tim Pennings on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

M
Mara Schepers on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Super vriendelijk, behandelingen helpen echt op verschillende vlakken.
Super friendly, treatments really help in different areas.
M
Malou Pennings on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik heb al enkele behandelingen nu gehad, zowel fysiek als op afstand. Ik heb deze beide als fijn ervaren. De behandelingen zijn ontspannend en het brengt voor mij veel rust terug in mijn lichaam. Ik ben er super blij mee!
I have already had some treatments now, both physically and remotely. I experienced both of these as nice. The treatments are relaxing and it brings a lot of peace back to my body. I am very happy with it!
M
Mirella Mariman on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Leandra is een lieve, hartelijke, warme vrouw. Ik heb van haar een reiki behandeling gekregen en deze was erg ontspannend. Bijzonder was dat Leandra mijn gevoelige en sterke kanten kon inschrijven na de behandeling. Kom echt terug, aanrader voor iedereen!
Leandra is a sweet, warm, warm woman. I received a Reiki treatment from her and it was very relaxing. What was special was that Leandra was able to register my sensitive and strong points after the treatment. Really come back, recommended for everyone!
E
Ellis De Locht on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Leandra neemt echt de tijd voor je. Heel fijne, zachte en lieve persoonlijkheid die mij echt ziet en hoort. Ze heeft me inzichten gegeven, eerlijkheid en een helpende hand. De behandeling voelde erg rustgevend en sterk. Ze neemt de tijd om alles goed met je na te bespreken en geeft me handvaten en punten waar ik aandacht aan kan geven. Ook de Engelenkaarten hebben me erg geraakt en waren zeer treffend. Super! Dankjewel.
Leandra really takes the time for you. Very nice, soft and sweet personality that really sees and hears me. She has given me insights, honesty and a helping hand. The treatment felt very soothing and strong. She takes the time to discuss everything well with you and gives me handles and points that I can pay attention to. The Angel cards also touched me very much and were very striking. Super! Thank you.
N
Nicky Romling on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik heb binnen praktijk Manipura een hele fijne reiki behandeling mogen ontvangen van Leandra. Ik wist niet goed wat ik kon verwachten en heb altijd moeite om mijzelf over te geven aan het onbekende, maar door Leandra voelde ik mij al snel op mijn gemak. Ik ging met een opgeladen en kalm gevoel huiswaarts.
I received a very nice Reiki treatment from Leandra at Manipura practice. I wasn't sure what to expect and always have trouble surrendering myself to the unknown, but Leandra quickly made me feel at ease. I went home feeling recharged and calm.

Write some of your reviews for the company Holistische praktijk Manipura

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *

Nearby places in the field of Holistic medicine practitioner, Alternative medicine practitioner, Reiki therapist, Yoga instructor,