Hondentrimsalon Edith - Jacques Urlusstraat 17

4.1/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Hondentrimsalon Edith

Address :

Jacques Urlusstraat 17, 2202 SM Noordwijk, Netherlands

Phone : πŸ“ž +78
Postal code : 2202
Website : http://www.hondentrimsalon-edith.nl/
Categories :
City : Noordwijk

Jacques Urlusstraat 17, 2202 SM Noordwijk, Netherlands
C
Cees Fransen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Kleinschalig maar vriendelijkeli en flrexibel
Small-scale but friendly and flexible
D
Donja Van Santen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Moest 66 euro betalen, mijn hond was alleen maar TE kaal geschoren en nagels geknipt. Dit kan ik zelf ook!!
Had to pay 66 euros, my dog ​​was just SHAVED too bald and nails clipped. I can do this myself !!
H
Henk Hoogeveen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Goede salon met veel kennis van zaken Zeker een aanrader als je wilt dat je hond er netjes en goed onderhouden uitziet
Good salon with a lot of knowledge Definitely recommended if you want your dog to look neat and well-maintained
S
Suus Schildwacht-Beerenfenger on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

ik kon snel terecht met mn nieuwe hond. en het was voor de hond hard nodig, hij zat met klitten. en was waarschijnlijk nog nooit bij een trimmer geweest. Er was flink uitgedund en het was voor mij en de hond een wereld van verschil.. alleen jammer dat er van meerdere mensen de reactie hier op was dat het net leek alsof de hond door een hakselaar was geweest. vacht was idd her en der verschillend van lengte en met happen er uit. trimster zelf is vriendelijk en komt bekwaam over . maar eindresultaat valt behoorlijk tegen.
I could quickly go with my new dog. and it was badly needed for the dog, he was tangled up. and had probably never been to a groomer. There was a lot of thinning and for me and the dog it was a world of difference .. just a pity that several people reacted to this that it seemed as if the dog had been through a chopper. fur was here and there different in length and with bites out. groomer herself is friendly and competent. but the end result is quite disappointing.
M
Mr. Mike on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Helaas hond niet gewassen, alleen kaal geschoren alsof de ratten er aan hadden gevreten. Wat een slechte amateur kapper zeg.
Unfortunately dog ​​not washed, only shaved as if the rats had eaten it. What a bad amateur hairdresser.
b
ben box on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Had ik de referenties maar eerder gelezen....Nieuwe salon gezocht en kon snel terecht maar helaas bleek het raffelwerk te zijn. Eigenaresse rekent zonder blikken of blozen 68.50 per uur !! Hier kom ik dus niet meer.
If only I had read the references sooner....Looked for a new salon and was able to go quickly, but unfortunately it turned out to be fraying. Owner charges 68.50 per hour without batting an eyelid !! So I don't come here anymore.
J
Jaap Schaap on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Een goede trimsalon met een bekwame en zeer vriendelijke mevrouw. Altijd goede tips over kammen en haarverzorging van onze boomer Bowi.
A good grooming salon with a competent and very friendly lady. Always good tips on combing and hair care from our boomer Bowi.
A
Anna Van Beelen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Top

Write some of your reviews for the company Hondentrimsalon Edith

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *