Honeywell B.V. - Delftechpark 39

4.2/5 β˜… based on 6 reviews

Contact Honeywell B.V.

Address :

Delftechpark 39, 2628 XJ Delft, Netherlands

Phone : πŸ“ž +7
Postal code : 2628
Website : https://www.honeywellprocess.com/en-US/training/locations/europe/Pages/delft-netherlands.aspx
Categories :
City : Delft

Delftechpark 39, 2628 XJ Delft, Netherlands
E
Ed Ten Dam on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

p
piet roos on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

R
Rajagopal K S on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

M
Murat Guler on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

A
Alex Veldkamp on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

J
Juan P on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

EVO home systeem van werkt zeer slecht. 8 zone vloer verwarming heeft in 3 jaar geen succes vol seizoen kunnen werken zonder regelmatig gereset te worden. Klantenservice Honeywell laat het afweten.
EVO home system works very poorly. 8 zone floor heating was not successful in full season in 3 years without being reset regularly. Customer service Honeywell is failing.

Write some of your reviews for the company Honeywell B.V.

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *