Honsbeek Media - Jan Evertsenlaan 295

5/5 β˜… based on 1 reviews

Wij zijn Honsbeek Media uit Voorschoten, wij durven te zeggen dat we van onze passie ons beroep hebben gemaakt, wij verzorgen sinds 2011 Livestream, dit is dan ook onze core business, we doen heel veel sport maar we vinden het ook leuk om bedrijven, evenementen en particulieren te ondersteunen met livestream. Daarnaast doen we ook video producties en social media ondersteuning

Verder maken wij veel promotie voor diverse sportverenigingen, zo werken wij samen met o.a. Voetbalvereniging FC Boshuizen, Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal, DIOK Rugby en Voetbalvereniging DoCoS.

Benieuwd of wij ook voor u wat kunnen betekenen? neem dan snel contact met ons op.

Contact Honsbeek Media

Address :

Jan Evertsenlaan 295, 2253 XD Voorschoten, Netherlands

Phone : πŸ“ž +77
Postal code : 2253
Website : https://www.honsbeekmedia.nl/
Categories :
City : Voorschoten

Jan Evertsenlaan 295, 2253 XD Voorschoten, Netherlands

Write some of your reviews for the company Honsbeek Media

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *