Horeca Accountancy & Advies B.V. - Beursplein 37

5/5 β˜… based on 3 reviews

Accountant horeca | Horeca Accountancy | Centrum - Horeca-accountancy.nl

Horeca Accountancy is de grootste accountancydienstverlener in de horeca en hanteert gegarandeerd lagere tarieven dan collega dienstverleners.

Accountant horeca | Horeca Accountancy | Centrum - Horeca-accountancy.nl

Onze missie is het overtreffen van de verwachtingen van onze horecacliënten door hen continu te motiveren om de prestaties in de breedste zin van het woord te optimaliseren. Door onze bovengemiddelde kennis van de horeca vormen wij een kritische sparringpartner en scoort onze cliëntenportefeuille gemiddeld beter dan de landelijke benchmark. 

 

Groot groeien is niet ons primaire doel. Persoonlijke aandacht wel. Wij hanteren daarom een selectief aanname beleid. Uitsluitend horeca-ondernemers met groei-ambitie zullen zich 'thuis' voelen bij ons horeca-accountantskantoor.

Contact Horeca Accountancy & Advies B.V.

Address :

Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam, Netherlands

Phone : πŸ“ž +7
Postal code : 3011
Website : http://horeca-accountancy.nl/
Categories :
City : Rotterdam

Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam, Netherlands
S
Shafiek Hoseni on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

K
Keimpe Tuinenga on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

I
Igor Kuijer on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Accuraat en vlotte afhandeling. Deskundigheid op Horeca gebied is heel prettig
Accurate and smooth handling. Hospitality expertise is very pleasant

Write some of your reviews for the company Horeca Accountancy & Advies B.V.

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *