Houje Thai thaise massage & Thai physical therapies - Bruilweering 526

5/5 based on 2 reviews

Houje Thai Groningen, praktijk voor Thaise massage fysieke therapieën - Houjethai.nl

De plek die goed aanvoelt. Op jouw zorgvragen een antwoord van Thaise massagetechnieken. Perspectief op een voor jou betekenisvol bestaan.

About Houje Thai thaise massage & Thai physical therapies

Passie
In mijn 58 jaren heb ik grofweg 35 rijpings jaren doorlopen, waarvan ongeveer 20 jaren merendeels pro bono -gratis behandelingen- voor het ontwikkelen van mijn meesterschap. Dat is typisch Aziatisch, we leren het meeste door geen geld te vragen voor het werk. Daarna mag je je pas profileren.
Hier in Nederland voelt men daar weinig voor. Hier open je je studio met je kersverse diploma nog in je hand. Je mist dan de ervaring om doeltreffender te werken. Buiten Nederland heb ik ook gepraktiseerd en heb ervaring opgedaan in meerdere cultrele settings.

Ik weet nu, dat ik weet wat ik doe.
Ik omschrijf mezelf als: Lichaamstechnicus.

Ik start als een detective:
Ik scan je lichaam als een havik, ik zoem in op een deel als een valk, ik vind verstoringen als een vleermuis in het donker. Ik luister als jij bent vergeten dat ik luister, ik neem sudder-tijd, als een krokodil in de zon, ik ben trefzeker als de tong van een kameleon en moedig als een leeuwin: ik schuw geen pijnlijke gesprekken.
Als een olifant kan ik mijn gewicht op jou doseren tot op de centimeter, als je comfortzone de deur op een kier heeft sla ik toe als een slang vanonder een steen.

Het jachtseizoen is geopend. Ik verander in een geleid projectiel; jij vertelde me jouw doel, en ik ben al onderweg, woorden zijn nu ballast, want het lichaam liegt niet.

Het is weleens gebeurd, dat ik je nadien in het voorbijgaan niet herken, omdat ik in de sessie niet met jouw gezicht en woorden bezig was, maar met je lichaamsstructuren en de lagen. In mijn vrije tijd zit ik met de neus in de studieboeken. Ik voel me daardoor echt een soort analytisch lichaamstechnicus.

Mijn Oosterse basis, Thaise studies en Westerse scholing geven aan mijn sessies richting.
Ons zorgklimaat is wispelturig. Je móet passie voor dit werk hebben, wil je jaarlijks voldoen aan eisen van zowel mijn traditionele leergangen, als aan de veranderlijke eisen van de nederlandse zorgdomeinen.

Contact Houje Thai thaise massage & Thai physical therapies

Address :

Bruilweering 526, 9728 XB Groningen, Netherlands

Phone : 📞 +
Postal code : 9728
Website : http://www.houjethai.nl/
Categories :
City : Groningen

Bruilweering 526, 9728 XB Groningen, Netherlands
W
William Velde on Google

J
Johan Ziengs on Google

Write some of your reviews for the company Houje Thai thaise massage & Thai physical therapies

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *