Huisartsenpraktijk Medina healthcare - Vaillantlaan 416

5/5 β˜… based on 3 reviews

Huisartsenpraktijk Medina Healthcare – Elke dag een betere zorg voor u en uw gezin - Medinazorg.nl

Het team van huisartsenpraktijk Medina Healthcare staat voor betrouwbare, laagdrempelige en kwalitatief hoogstaande huisartsenzorg.

Patiënttevredenheid vinden we zeer belangrijk, maar bovenal staat bij ons kwaliteit van zorg centraal.

Wij streven in alle contacten naar een open, eerlijke en toegankelijke onderlinge communicatie.

Contact Huisartsenpraktijk Medina healthcare

Address :

Vaillantlaan 416, 2526 HW Den Haag, Netherlands

Phone : πŸ“ž +787
Postal code : 2526
Website : http://medinazorg.nl/
Categories :
City : Den Haag

Vaillantlaan 416, 2526 HW Den Haag, Netherlands
S
S M on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Een hele fijne nieuwe huisarts, beter te bereiken, je kan bloedprikken op de praktijk en er is een vrouwelijk arts! Super fijn geregeld allemaal
A very nice new doctor, easier to reach, you can do blood tests at the practice and there is a female doctor! All very well organized
Z
Zaartje Zaarr on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Super tevreden met de bekwame huisarts. Daar waar mijn oude huisarts nooit een afspraak kon geven voor een zieke kind voor dezelfde dag zonder een slecht humeur te krijgen, heb ik eindelijk een huisarts die mij direct professioneel kon helpen. De assistentes zijn aardig en vragen goed door. Belangrijkste voor mij is dat ze tijd nemen voor patiΓ«nten Heb de huisarts bij familie en vrienden aanbevolen
Very satisfied with the competent doctor. Where my old GP could never give an appointment for a sick child for the same day without getting into a bad mood, I finally have a GP who could help me professionally immediately. The assistants are nice and ask questions. The most important thing for me is that they take time for patients Have recommended the doctor to family and friends
Y
Yasmine Dk on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Goede huisarts, luistert aandachtig. Binnenkort ook een vrouwelijke arts en bloedprikken kan gewoon in de praktijk!!
Good doctor, listens carefully. Soon also a female doctor and blood tests can be done in practice!!

Write some of your reviews for the company Huisartsenpraktijk Medina healthcare

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *