Hypnose-Regressie Therapie John van Dorenmalen - Helze 27

5/5 β˜… based on 1 reviews

Contact Hypnose/Regressie Therapie John van Dorenmalen

Address :

Helze 27, 5662 JE Geldrop, Netherlands

Phone : πŸ“ž +
Postal code : 5662
Categories :
City : Geldrop

Helze 27, 5662 JE Geldrop, Netherlands
G
Geertje van Bakel on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Deze sessie was voor mij een hele nieuwe prettige ervaring. John komt heel vertrouwlijk over is heel begripvol en heeft jaren lange ervaring en dat merk je in heel het gesprek.John heeft ervoor gezorgd dat ik nu ""dansend" door het leven ga.Ongelovelijk wat een verandering. Bedankt John.
This session was a whole new pleasant experience for me. John comes across as very confidential, is very understanding and has many years of experience, and you will notice that throughout the conversation. that I now go through life "dancing". Unbelievable what a change. Thanks John.

Write some of your reviews for the company Hypnose/Regressie Therapie John van Dorenmalen

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *