HypnoseCentrum Nederland - Heinz Moormannstraat 1-A

4.3/5 β˜… based on 8 reviews

Contact HypnoseCentrum Nederland

Address :

Heinz Moormannstraat 1-A, 5831 AS Boxmeer, Netherlands

Phone : πŸ“ž +78
Postal code : 5831
Website : http://hypnosecentrum.nl/
Categories :
City : Boxmeer

Heinz Moormannstraat 1-A, 5831 AS Boxmeer, Netherlands
o
orpington61 on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

C
Claudia Hendriks on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

T
T de Vries on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

S
Sjan Titselaar on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

B
Beate Porwit on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

M
Marijke Laheij on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Zeer professioneel en deskundig, enthousiaste mensen. Aanrader!!!
Very professional and knowledgeable, enthusiastic people. Recommended !!!
P
Peter Price on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Wat een positieve ervaring. Mijn hele leven (71 jaren) kon ik de lucht van vis niet luchten. Om weg te komen van steeds alleen maar vlees te eten dacht ik één week geleden: zou hypnose iets zijn ? Welnu, slechts één behandeling en ik had geen schroom meer om vis te bestellen (β€˜t was wel vreemd uiteraard) en vervolgens geen schroom (zelfs trots en met een gevoel van bevrijding Γ©n overwinning) om het hoofdgerecht van vis op te eten. Fantastisch ! Gerry, bedankt !!!
What a positive experience. My whole life (71 years) I couldn't vent the smell of fish. To get away from just eating meat one week ago I thought: would hypnosis be something? Well, just one treatment and I had no more hesitation to order fish (it was strange of course) and then no hesitation (even proud and with a sense of liberation and victory) to eat the main course of fish. Fantastic! Gerry, thank you !!!
D
Diana De Koning on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik ben bij Simone geweest, wat een ervaring, voel mij een stuk beter!
I've been to Simone, what an experience, feel a lot better!

Write some of your reviews for the company HypnoseCentrum Nederland

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *