Ieders Plekske - Smitseind 39

3.8/5 β˜… based on 4 reviews

Ieders Plekske is een uniek concept voor het begeleiden kinderen en jong volwassenen middenin het hart van Brabant.

Het complex biedt enerzijds een gezinssituatie waarin maximaal 7 kinderen in de leeftijd tot 18 jaar worden begeleid, en anderzijds een wooninitiatief voor maximaal 5 jong volwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar welke voldoet aan de eisen die de Regeling subsidies AWBZ stelt. Het wooninitiatief is bedoeld voor jong volwassenen die een PGB (Persoonsgebonden Budget) ontvangen voor de functies persoonlijke verzorging (PV) en Begeleiding Individueel (BG IND).

Daarmee biedt Ieders Plekske voor elke leeftijdsgroep een aansprekend concept en kan ieder kind binnen een veilige, beschermde en vertrouwde omgeving doorgroeien naar een zelfstandig bestaan.

"Ieders Plekske" biedt een groeimodel waarbij we de zorg kunnen afstemmen van de allerkleinsten tot de jong volwassenen. "Ieders Plekske" garandeert een stabiele en beschermde omgeving, waar de kinderen voor langere tijd welkom zijn.

Contact Ieders Plekske

Address :

Smitseind 39, 5525 AN Duizel, Netherlands

Phone : πŸ“ž +9779
Postal code : 5525
Website : http://www.iedersplekske.nl/
City : Duizel

Smitseind 39, 5525 AN Duizel, Netherlands
W
Winand Smits on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

P
Patrick Jansen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

B
Bianca van de Bunt on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

P
Peter Vromans on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Geweldige plek voor jeugdopvang. Wil en Marjo doen het goed op opvangouders.
Great place for youth shelter. Wil and Marjo are doing well with foster parents.

Write some of your reviews for the company Ieders Plekske

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *