IKC de wereldwijzer - Doelstraat 13

4.2/5 β˜… based on 5 reviews

Contact IKC de wereldwijzer

Address :

Doelstraat 13, 3311 XD Dordrecht, Netherlands

Phone : πŸ“ž +78
Postal code : 3311
Website : https://ikcdewereldwijzer.nl/
Categories :
City : Dordrecht

Doelstraat 13, 3311 XD Dordrecht, Netherlands
Y
Yuksel on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

K
Kujo Jotaro on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

een leuke school waar ik opgezeten had
a nice school where I had attended
U
Unknown Girl on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Jammer dat mijn kind geen kans krijgt van deze school! ??????????????
It is a pity that my child does not get a chance from this school! ??????????????
F
Fayenne Kardinaal on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Een hele leuke school
A very nice school
e
elfishinthepod on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik vond het een heel erg leuke school en er zijn ok heel erg leuke activiteiten daar. Ze leren jou heel erg goed, en het is vooral leuk!
I thought it was a very nice school and there are also very nice activities there. They teach you very well, and above all it is fun!

Write some of your reviews for the company IKC de wereldwijzer

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *