Ilse Aarsman Beeldende Kunst - Kunst Advies Workshops Cursussen - Wolfhoeksestraat 3A

5/5 β˜… based on 4 reviews

Contact Ilse Aarsman Beeldende Kunst - Kunst Advies Workshops Cursussen

Address :

Wolfhoeksestraat 3A, 6662 PH Elst, Netherlands

Phone : πŸ“ž +8
Postal code : 6662
Website : http://www.ilseaarsman.nl/
Categories :
City : Elst

Wolfhoeksestraat 3A, 6662 PH Elst, Netherlands
R
Roos Heldoorn on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Prachtig!
Magnificent!
C
Chantal Mahler on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Fijne, enthousiaste cursusleidster. Leuke workshops/cursussen.
Fine, enthusiastic course leader. Nice workshops / courses.
J
Jeanette on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Hou je an apart, trendy, oud dan zou je vast hier slagen. Echt een leuke winkel met van alles en nog wat.
If you like separate, trendy, old, you would probably succeed here. Really nice shop with all kinds of things.
M
Myrthe van Druten on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Iedere dag dat we in de zon kunnen beeldhouwen/schilderen met Ilse, is een feestje! De workshops zijn geheel voorzien van lunch en drankjes. Alsof je een dag(deel) in Frankrijk zit...
Every day that we can sculpt / paint with Ilse in the sun is a party! The workshops are fully provided with lunch and drinks. As if you are in France for a day ...

Write some of your reviews for the company Ilse Aarsman Beeldende Kunst - Kunst Advies Workshops Cursussen

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *