INTERALTER interieurarchitecten - Kerkstraat 31

4.9/5 β˜… based on 8 reviews

Contact INTERALTER interieurarchitecten

Address :

Kerkstraat 31, 6301 BX Valkenburg, Netherlands

Phone : πŸ“ž +8
Postal code : 6301
Website : http://www.interalter.nl/
Categories :
City : Valkenburg

Kerkstraat 31, 6301 BX Valkenburg, Netherlands
S
Sven K. on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Frans en Roger hebben de stress die we kregen van het gevelontwerp voor de Welstandscommissie helemaal weggenomen. Ze hebben a.d.h.v bestaande vormen een eigentijds en vooral duurzaam ontwerp gemaakt. Mochten we ons nog eens zo'n plan als nu op de hals halen, dan betrekken we deze heren zeker eerder bij de plannen.
Frans and Roger completely removed the stress that we received from the facade design for the Welstand Committee. They have made a contemporary and above all sustainable design based on existing shapes. Should we get ourselves such a plan as now, we will certainly involve these gentlemen earlier in the plans.
M
Mechiel Brouns on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Naar aanleiding van de Alles-wat-je-moet-weten-als-je-gaat-verbouwen krant deze week een afspraak gehad met Frans Pijpers van InterAlter. Wij lopen al een tijdje rond met verbouwingsplannen maar zoals het vaker gaat hebben we deze nog niet concreet gemaakt. Het aanbod van InterAlter voor een vrijblijvend advies zorgt voor een lage drempel om hiermee aan de gang te gaan. Het gesprek was prettig en informatief. Ik heb zelf geen ervaring met architecten en voor mij is de rol van de architect en wat hij allemaal kan betekenen voor je veel helderder geworden. Uiteraard hadden we zelf ook al wat ideΓ«en. Frans gaf heel snel aan wat de pros en cons hiervan waren. Tijdens dit gesprek gaf Frans ook snel zijn eigen idee aan. Die weken uiteraard af van onze eerste ideΓ«en. Deze hebben ons aan het denken gezet. Erg waardevol!! Geeft weer wat inzicht om uiteindelijk tot een definitief plan te komen. Een aanrader voor iedereen die met verbouwplannen rondloopt.
Following the Everything-you-need-to-know-if-you-are-going-rebuild newspaper, I had an appointment this week with Frans Pijpers of InterAlter. We have been working on renovation plans for a while, but as is often the case, we have not made these concrete yet. InterAlter's offer for free advice creates a low barrier to get started. The conversation was pleasant and informative. I myself have no experience with architects and for me the role of the architect and what he can mean for you has become much clearer. Of course we already had some ideas ourselves. Frans was quick to point out what the pros and cons of this were. During this conversation Frans also quickly gave his own idea. They were of course different from our first ideas. These made us think. Very valuable !! Provides some insight to ultimately arrive at a definitive plan. A must for anyone with renovation plans.
J
Josan van den eijnde on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Inter/Alter heeft mij geholpen bij het vormgeven van mijn showroom in infraroodverwarming. Daarnaast kom ik ze met regelmaat tegen bij projecten en zie ze dan aan het werk bij anderen. Creatief en origineel, kundig en professioneel. Omdenkers, meedenkers, gastvrij en benaderbaar. Zo tot zover de opsomming van de zaken die er absoluut toe doen maar dan nu de ongepolijste aanvulling. Zo fijn om deze in huis te halen! Zonder je te overlopen denken ze mee in jouw eigen idee. (brengen je er net zo makkelijk ook vanaf overigens door zelf een veel beter idee te hebben.) Je voelt de tank aan deskundigheid en dat geeft vertrouwen. Dat is wat ik ook zie bij de mensen waar ze aan het werk gaan. Ik voel me thuis bij ze, je wordt serieus genomen. Dat is ongelooflijk belangrijk wanneer het om jouw eigen plek gaat. Bij het vormgeven van de basis in mijn nieuwe showroom onmisbaar geweest, extra ruimte en rust weten te creΓ«ren. Het resultaat is een basis die stap voor stap uit te breiden en aan te passen is en mijn producten goed presenteert. Bedankt voor het prettige contact altijd, de humor en de beleving
Inter / Alter helped me design my showroom in infrared heating. In addition, I regularly meet them at projects and then see them at work for others. Creative and original, skilled and professional. Thinkers, contributors, hospitable and approachable. So much for the list of things that absolutely matter, but now the unpolished addition. So nice to get these at home! Without going over to you, they think along with you in your own idea. (take you just as easy by the way by having a much better idea yourself.) You feel the tank of expertise and that gives confidence. That is what I also see in the people where they work. I feel at home with them, you are taken seriously. That's incredibly important when it comes to your own place. I have been indispensable in designing the basis in my new showroom, creating extra space and tranquility. The result is a basis that can be expanded and adjusted step by step and that presents my products well. Thanks for the pleasant contact, the humor and the experience
D
Danielle on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

We willen van de zolder een slaapkamer maken met een badkamer. Zelf zat ik vast in een bepaald denkpatroon en Roger heeft mij hieruit gehaald met een super verfrissend idee! Er wordt echt out of the box gedacht. Heerlijk! We gaan snel een afspraak maken om te kijken hoe we dit idee werkelijkheid kunnen maken! Super enthousiast geworden en zin in het vervolggesprek!!
We want to turn the attic into a bedroom with a bathroom. I myself was stuck in a certain thinking pattern and Roger took me out of it with a super refreshing idea! People really think out of the box. Delicious! We will soon make an appointment to see how we can make this idea a reality! Become super enthusiastic and look forward to the follow-up conversation !!
P
Peter Raven on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Wij hadden een afspraak met Roger bij Inter/Alter in verband met de aanschaf van een nieuwe keuken. We zochten leuke ideeen en dit is zeker gelukt. Roger en Frans hebben voorstellen gedaan waar wij zelf niet aan gedacht zouden hebben. We zijn heel blij dat we van deze inloop avond gebruik hebben gemaakt. Zelf nieuwe inzichten nodig? Maak gerust een afspraak bij deze kundige heren! Familie Raven.
We had an appointment with Roger at Inter / Alter in connection with the purchase of a new kitchen. We were looking for great ideas and we certainly succeeded. Roger and Frans have made proposals that we would not have thought of ourselves. We are very happy that we took advantage of this walk-in evening. Need new insights yourself? Feel free to make an appointment with these skilled gentlemen! Family Raven.
F
Fanny Drenthe on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Omdat we onze zolder willen verbouwen zijn we naar het kosteloze inloopspreekuur gegaan. Roger en Frans luisterden goed naar onze wensen en kwamen meteen met een praktische schets van hoe het zou kunnen worden. Ze zijn niet gericht op het binnen halen van een opdracht maar denken echt met je mee. Ze hebben ons enorm op weg geholpen. Het is ook heel handig dat ze je meteen kunnen laten weten wat bouwkundig mogelijk is en wat het ongeveer zal kosten. Ook weten ze hoe eventuele vergunningen aan te vragen zijn. Het is echt de moeite waard om langs te gaan!
Because we want to renovate our attic, we went to the free walk-in consultation hour. Roger and Frans listened carefully to our wishes and immediately came up with a practical sketch of what it could be like. They are not aimed at winning an assignment but really think along with you. They helped us a lot. It is also very useful that they can immediately let you know what is possible architecturally and what it will cost approximately. They also know how to apply for any permits. It's really worth stopping by!
K
Kevin Castermans on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Enige tijd geleden heb ik een mail gestuurd met een omtrent een vergunningsaanvraag. Binnen twee dagen heb ik gepaste reactie ontvangen op deze vraag. Bedankt daarvoor.
Some time ago I sent an email with a request for a permit. Within two days I received an appropriate response to this question. Thanks for that.
Y
Youri Soons on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Roger en Frans hebben ons met een uitdaging in de indeling van de benedenverdieping ontzettend goed geholpen. Een oplossing waar we zelf nooit aan gedacht zouden hebben. Waar INTER/ALTER je volledig kan ontzorgen hebben wij ervoor gekozen om het bouwkundige aspect zelf te regelen. Beide heren konden het toch niet laten om actief mee te denken en tips te geven, super fijn! Zit je zelf met een verbouw uitdaging, ga zeker een keer langs op een inloopavond en laat je verrassen door de ideeΓ«n.
Roger and Frans helped us very well with a challenge in the layout of the ground floor. A solution we would never have thought of ourselves. Where INTER / ALTER can completely unburden you, we have chosen to arrange the architectural aspect ourselves. Both gentlemen could not resist actively thinking along and giving tips, super nice! Do you have a renovation challenge yourself, be sure to visit a walk-in evening and be surprised by the ideas.

Write some of your reviews for the company INTERALTER interieurarchitecten

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *