InWerking BV - Marconistraat 16

5/5 β˜… based on 1 reviews

Homepage - Inwerking coaching - Inwerking.com

Wij geloven in aandacht voor kwetsbare individuen in onze samenleving. Wij zien dat er veel (jonge) mensen zijn die unieke talenten hebben maar dit door verschillende problemen niet tot uiting kunnen laten komen. Inwerking kijkt bij elk individu naar de wΓ©l bestaande mogelijkheden met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid.

Contact InWerking BV

Address :

Marconistraat 16, 1704 RG Heerhugowaard, Netherlands

Phone : πŸ“ž +88
Postal code : 1704
Website : http://www.inwerking.com/
Categories :
City : Heerhugowaard

Marconistraat 16, 1704 RG Heerhugowaard, Netherlands

Write some of your reviews for the company InWerking BV

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *