Jes Kappers Herenhof - Ouvertureweg 133

4.4/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Jes Kappers Herenhof

Address :

Ouvertureweg 133, 2402 DX Alphen aan den Rijn, Netherlands

Phone : πŸ“ž +78
Postal code : 2402
Website : http://www.jeskappers.nl/
Categories :

Ouvertureweg 133, 2402 DX Alphen aan den Rijn, Netherlands
A
Annelies Speekenbrink on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Zaak is overgenomen. Er wordt niet meer gevraagd hoe je het hebben wil. 'Oh, ik zie het al'. En ze begint te knippen. Geen succes, ik ga nooit meer terug. Vanmiddag naar een andere kapper in de hoop dat die nog wat kan redden.
Case has been taken over. You are no longer asked how you want it. "Oh, I can see it already." And she starts cutting. Not a success, I will never go back. This afternoon to another hairdresser hoping that they can save something.
J
Jade Kuit on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

had een afspraak gemaakt omdat ik nog moest werken. 25 min later nog niet aan de beurt. ben weggegaan. wellicht is ze een prima kapster maar daar zal ik nooit achter komen, want dit doe ik dus niet nog een keer. wil geen zeikerd zijn maar werk dan niet op afspraak. ook geen excuses trouwens.
I made an appointment because I still had to work. 25 minutes later still no turn. went away. maybe she's a great hairdresser but I'll never find out, because I won't do this again. don't want to be a jerk, but don't work by appointment. no apologies either.
D
Dennis Riezebos on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Top als altijd
Top as always
E
Esther van Zeelt on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Het blijft een fijne zaak. Rustig en ruim zonder schreeuwerige muziek. Fijn dat je geholpen wordt door een volwassen, kundige vrouw in plaats van een jonge troela.Overname is mij goed bevallen. Ik heb een bijzondere combinatie van highlights verf en kleurspoeling gekregen omdat ik geen duidelijk geverfd hoofd wilde hebben. Mn haar mocht ook niet te kort geknipt. Heeft ze prima naar geluisterd ondanks haar eigen advies dat korter beter was. Had ik maar geluisterd. De dag erna schoorvoetend teruggegaan en kosteloos heeft ze me bijgeknipt en gemodelleerd. Ik ben blij.
It remains a nice thing. Quiet and spacious without loud music. Thank you for being helped by a mature, skilled woman instead of a young Troya. I got a special combination of highlights paint and color rinse because I didn't want a clearly painted head. My hair shouldn't be cut too short either. She listened fine despite her own advice that was shorter better. If only I had listened. The day after she reluctantly went back and she cut and modeled me free of charge. I'm happy.
K
Kevin & Carlijn De Ruiter on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik moest 40 euro betalen voor mijn haar te laten opsteken. De dame die mijn hielp had er na mijn idee weinig zin in. Ik Kreeg een vlecht en mijn haar werd in een staart gedaan en de staart werd met de krultang gedaan. Dit had ik zelf ook nog wel kunnen doen.
I had to pay 40 euros for my hair to light up. The lady who helped me didn't feel like it after my idea. I got a braid and my hair was put in a tail and the tail was done with the curling iron. I could have done this myself.
m
marat azarjan on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Prachtige kapper salon maar jammer dicht Ik hoop het snel gaat open
Beautiful hairdresser salon but unfortunately closed I hope it opens soon
V
Veronique on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Fijne deskundige kapster. Ik ging met een mooie kleur en vlotte coupe naar huis.
Nice expert hairdresser. I went home with a beautiful color and smooth cut.
M
Marianna E M on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik wilde mijn haar in laagjes en Rosalie adviseerde mij alleen de voorkant te doen en dan te stijlen met stijltang voor soepel vallende slag. Hoewel we iets over de tijd waren deed ze voor hoe ik het moest doen. Super advies en blij dat ik naar heb geluisterd. Rosalie is super vriendelijk en goede kapster. Kortom top??
I wanted to layer my hair and Rosalie advised me to do just the front and then straighten it with a flat iron for a smooth flow. Although we were a little past the time, she showed me how to do it. Great advice and glad I listened to it. Rosalie is super friendly and good hairdresser. In short, top

Write some of your reviews for the company Jes Kappers Herenhof

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *