Kapper Amsterdam en boutiek - Studio Magnifique - Zonneplein 12

4.5/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Kapper Amsterdam en boutiek - Studio Magnifique

Address :

Zonneplein 12, 1033 EK Amsterdam, Netherlands

Phone : πŸ“ž +
Postal code : 1033
Website : https://kapper-amsterdam-tuindorp-boutiek-studio-magnifique.business.site/
Categories :
City : Amsterdam

Zonneplein 12, 1033 EK Amsterdam, Netherlands
B
Barbara Zuidema on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Voor het eerst van mijn leven kan ik mijn langere haar los dragen zonder dat het in de weg zit. Het ziet er altijd goed uit, ik ben blij met deze kapster ??
For the first time in my life I can wear my longer hair loose without getting in the way. It always looks good, I am happy with this hairdresser ??
A
Aadje vogel on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Het knipwerk was redelijk. De kapster vond ik verschrikkelijk. Niet vriendelijk en asociaal. Ik kom hier nooit meer terug. De andere kapper op het plein lijkt mij veel gezelliger en goedkoper.
The cutting was reasonable. I thought the hairdresser was terrible. Not friendly and antisocial. I'll never come back here. The other barber in the square seems much cozier and cheaper.
P
Peter Reinking on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Goede vakkundige kapster kom hier al heel erg lang en nog steeds super tevreden.
Good skilled hairdresser have been coming here for a very long time and still very satisfied.
E
E. Berends on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Deze kapster knipt heel goed. Ik ben al jaren een tevreden klant.
This hairdresser cuts very well. I have been a satisfied customer for years.
k
karin stroet on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Heel blij met Bente die mijn haar steeds heel goed knipt en rekening houdt met wat bij me past. Goede prijs, fijne sfeer en geen stress ! Blijkt dat ze ook heel goed is in wenkbrauwenwerk, helemaal super.
Very happy with Bente who always cuts my hair very well and takes into account what suits me. Good value, nice atmosphere and no stress! It appears that she is also very good at eyebrow work, totally super.
m
marrigje paijmans on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Deze kapper begrijpt mensen. Ze luistert naar je en neemt de tijd. Plus ze knipt gewoon heel goed. Heel erg blij mee.
This hairdresser understands people. She listens to you and takes her time. Plus she just cuts really well. Very happy with it.
R
Rik Kroonenburg on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Een hele fijne kapster die echt de tijd voor je neemt en goed knipt. De koffie is ook nog is heerlijk!
A very nice hairdresser who really takes the time for you and cuts well. The coffee is delicious too!
S
Sander on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ben hier nu al een aantal keer geweest en ik ga altijd met veel plezier. Ik vind deze kapper een echte aanrader!
Been here a number of times now and I always enjoy going. I highly recommend this hairdresser!

Write some of your reviews for the company Kapper Amsterdam en boutiek - Studio Magnifique

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *