Kapsalon A New Look - Van Hetenstraat 63A

4.4/5 β˜… based on 8 reviews

About Kapsalon A New Look

De technische opslag of toegang die uitsluitend voor statistische doeleinden wordt gebruikt. De technische opslag of toegang die uitsluitend wordt gebruikt voor anonieme statistische doeleinden. Zonder dagvaarding, vrijwillige naleving door uw Internet Service Provider, of aanvullende gegevens van een derde partij, kan informatie die alleen voor dit doel wordt opgeslagen of opgehaald gewoonlijk niet worden gebruikt om je te identificeren.

Contact Kapsalon A New Look

Address :

Van Hetenstraat 63A, 7415 TT Deventer, Netherlands

Phone : πŸ“ž +9
Postal code : 7415
Website : http://www.anewlook.nl/
Categories :
City : Deventer

Van Hetenstraat 63A, 7415 TT Deventer, Netherlands
a
andy werven on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Deze kapper is waarde loos als je een klein stukje af wil knippen ze de helekop kaal. Het is waardeloos daar
This hairdresser is worthless if you want to cut off a small piece of haircut. It is worthless there
I
Ingrid p on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Helemaal geweldig werd op mijn gemak gesteld. Beste en goedkoopste kapper
Completely wonderful was put at ease. Best and cheapest hairdresser
T
Tom de groot on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Top kapsalon! Je wordt goed geknipt voor een zacht prijsje
Top hair salon! You get good haircut for a reasonable price
J
Johnny Tular on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik ben zeer tevreden met deze kapper, vandaar al een paar jaar mijn vaste kapper. ???
I am very satisfied with this hairdresser, hence my regular hairdresser for a few years. ???
T
Thomas on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Fijne kapper. Ben er nu 3 keer geweest en ik ga altijd bij dezelfde persoon. Ze werkt er nu 3 maanden en neem de tijd om mij te knippen zonder te haasten. Hoor van anderen dat het ook erg druk kan zijn op andere tijden. Ik ga vaak om 09:00 of tussen de middag op een doordeweekse dag als ik kan
Fine hairdresser. Been there 3 times now and I always go with the same person. She has been working there for 3 months now and take the time to cut me without rushing. Hear from others that it can also be very busy at other times. I often go at 9:00 AM or noon on a weekday if I can
J
Jack R Nieukoop on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Annemarijn, altijd goed gekapt en prettig in de omgang! Nice:-)
Annemarijn, always a good haircut and pleasant to deal with! nice :-)
b
baukje de boer on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Vriendelijk personeel, goed geknipt!
Friendly staff, well cut!
R
Remco Nijenhuis on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Mooi geknipt, en gunstig voor de knip. Fijne kapper en gezellig ongecompliceerd.
Nicely cut, and favorable for the cut. Nice hairdresser and pleasantly uncomplicated.

Write some of your reviews for the company Kapsalon A New Look

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *