Karadag foods - Meeuwenveld 16

3.6/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Karadag foods

Address :

Meeuwenveld 16, 2727 AK Zoetermeer, Netherlands

Phone : πŸ“ž +79
Postal code : 2727
Website : https://www.bezorgland.nl/restaurant/karadag-foods
Categories :
City : Zoetermeer

Meeuwenveld 16, 2727 AK Zoetermeer, Netherlands
d
daisy AknCrdz on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

We zijn super tevreden en vinden het eten lekker! We gaan altijd zelf ophalen want we wonen dichtbij en het gaat snel. We blijven komen.
We are super satisfied and love the food! We always pick up ourselves because we live close by and it goes fast. We keep coming.
R
Rene Schutte on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Vaste adres voor een Turkse Pizza. Altijd lekker, vers en vriendelijk geholpen.
Fixed address for a Turkish Pizza. Always tasty, fresh and friendly service.
R
Romy Christiane venhuizen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Duurde zo ongeveer 2 uur voor ze hier waren. Mijn kinderen hadden honger en zelf een tosti gebakken. Eerste keer dat ik belde (stond al 20 minuten in de app dat zij elk moment voor de deur konden staan) bestelling. Zou de bestelling er over 10 minuten uitgaan. Na 20 minuten belde ik weer. En nog was de bestelling er niet uit. Hij zei snel dat de bezorger er nu uit ging. Na een kwartier was de bezorger er nog niet. Ik belde weer en werd gewoon laaiend. Ze houden je aan het lijntje en liegen dat het onderweg is. Als je maar. 1 bezorger hebt. Neem dan geen bestellingen aan!!! Na zo ongeveer 2 uur was het er eindelijk, en het was niet eens warm meer. Het jongetje aan de telefoon zei nog dat het niet hun probleem was. En dat ik de enige was die niet blij was. Nou... Ik zie heel wat anders in de reviews. Wauw! Hier bestel ik nooit meer.
Took about 2 hours to get here. My children were hungry and baked a sandwich themselves. First time I called (it was already 20 minutes in the app that they could be at the door any moment) order. The order was supposed to go out in 10 minutes. After 20 minutes I called again. And the order still hadn't come out. He quickly said that the delivery man was going out now. After 15 minutes, the delivery man still hadn't arrived. I called again and just went wild. They're stringing you along and lying that it's on its way. If only you. 1 delivery person. Then don't take orders!!! After about 2 hours it was finally there, and it wasn't even warm anymore. The boy on the phone said it wasn't their problem. And that I was the only one who wasn't happy. Well... I see a lot different in the reviews. Wow! I will never order here again.
H
HN on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Wow echt lekkere eten heel heerlijk gegeten alleen bestellen kan je beter niet doen dat duurt te lang maar ik woon dichtbij dus ophalen is geen probleem
Wow really tasty food eaten very delicious, it's better not to order alone it takes too long but I live close by so pick up is no problem
K
Krista Willemsen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

1 ster is al teveel! Zeer slechte service, lang wachten op eten! Opmerking bij je bestelling plaatsen... bespaar je de moeite, personeel kan het toch niet lezen! Bellen om een nieuwe pizza, aangezien de bestelde niet compleet was een koud, wordt gezegd we gaan een nieuwe brengen. Uur later maar weer bellen, slap excuus door dezelfde jonge knul, we hebben nooit een telefoontje ontvangen en even later; degene die het telefoontje heeft aangenomen heeft niets doorgeven...huh dat was je zelf knakker.... En tja we brengen nu geen nieuwe meer! Geld terug? Regel dat maar met thuisbezorgd. Ik zou als eigenaar even nadenken of ik mijn zaak zo naar de klote wil laten helpen! Voor nu zoek een andere zaak die wel doet wat hoort!
1 star is already too much! Very bad service, long wait for food! Place a comment with your order... save the effort, staff can't read it anyway! Calling for a new pizza, as the ordered was not complete and cold, we are told we will bring a new one. Calling again hours later, lame excuse by the same young lad, we never received a call and moments later; whoever took the call didn't pass on anything...huh that was you yourself.... And well, we don't bring new ones anymore! Money Back? Arrange that with home delivery. As an owner, I would think about whether I want to let my business get screwed like this! For now find another case that does what it should!
K
Klaas Jan on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Altijd zeer tevreden. Vandaag een telefonische bestelling willen doen omdat er volgens thuisbezorgd ineens niet meer op ons adres word bezorgd. De jongeman aan de telefoon was zeer onbeschoft. Zo hoor je klanten niet te behandelen. Zo verlies je klanten. Dit terwijl wij hier zeker wekelijks bestelde.
P
Patrick Evertsen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Heel slecht Om half 2 eten besteld en als bezorgtijd 19:30 opgegeven vervolgens komen ze pas om iets voor 8 uur, koude patat, koude pizza voor de 3e keer weer sonder knoflook en sambal, dus gebeld en er zou een nieuw pizza gebracht worden. Je raat het al om 20:50 nog geen pizza dus maar weer bellen, nee wij weten van niets er is niets door gegeven ja sorry , ik zou graag mijn geld terug willen ja sorry moet je niet bij ons zijn! Misschien moet je je verantwoordelijk nemen en de klant tevreden houden maar dat kunnen ze niet. Ooit nog bestellen NEE dat dacht ik niet zou dit ook niet aanraden bij wie dan ook.
Very bad Ordered food at half past two and specified as delivery time 19:30 then they only come at a little before 8 o'clock, cold fries, cold pizza for the 3rd time without garlic and sambal, so called and a new pizza would be brought. You're already guessing at 20:50 no pizza yet so call again, no we don't know anything nothing has been passed on yes sorry, I would like my money back yes sorry you can't be with us! Maybe you have to take responsibility and keep the customer happy but they can't. Ever order NO I didn't think I would not recommend this to anyone.
Y
Youp van Leeuwen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

This is the one place I go for quick cheap food. Even if I'm not even in Zoetermeer and I'm hungry I will go to Karadag (depending on the distance of course). You can get a full meal for €6 euros, whereas Mc Donald's costs 10-12 euros for a menu.

Write some of your reviews for the company Karadag foods

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *