Kerk van Kropswolde - Woldweg 106

4.7/5 β˜… based on 7 reviews
Kerk Kropswolde

Van de oorspronkelijke kapel die kloosterlingen uit Essen (nabij het Groningse Haren) op deze plek bouwden, zijn weinig sporen meer terug te vinden. De kerk van Kropswolde is van een kapel via parochiekerk tot de huidige kerk getransformeerd, en ook de oorspronkelijke toren is vervangen.

Lees meer

Contact Kerk van Kropswolde

Address :

Woldweg 106, 9606 PC Kropswolde, Netherlands

Phone : πŸ“ž +98
Postal code : 9606
Website : http://www.kerkkropswolde.nl/
Categories :
City : Kropswolde

A
Anneke Van kregten on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

M
Mischa Doddema on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

L
Louis Greven on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

E
Esther Middendorp on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

W
Willy Prins on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

M
Maajid Bujeeti on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

e
eppeimko bontjer on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Een leuk kerkgebouwtje
A nice church building

Write some of your reviews for the company Kerk van Kropswolde

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *