Kinder- en jeugdpsychologiepraktijk 'amego' - Markstraat 6

5/5 based on 1 reviews

Jeugdpsychologiepraktijk amego - individueel & laagdrempelig - Amego.info

Jeugdpsychologieteam ✓, aangesloten bij het SKJ. Hulp op maat: behandelingen passend bij het kind.

Jeugdpsychologiepraktijk amego - individueel & laagdrempelig - Amego.info

Voor kinderen en jongeren

Als je flinke buikpijn of hoofdpijn hebt, is het heel normaal dat je naar de dokter gaat. Zo is het net zo normaal om om hulp te vragen, wanneer je je bijvoorbeeld vaak verdrietig, bang of boos voelt. Vaak lukt het om zelf, met een vriend, of je ouders het probleem aan te pakken. Maar soms lijkt een probleem niet weg te gaan of zelfs groter te worden. Hier kan amego helpen.

amego werkt samen met jou en jij bepaalt mee hoe de sessies eruitzien. Rappen of zingen, schilderen, boksen… jij bepaalt en wij vormen onze hulp eromheen. Op deze manier heb je de kans om je verhaal te doen op de manier die jij wilt, zodat het voor ons allebei beter te begrijpen wordt. Met je ouder(s) praten we ook; soms komen we zelfs even langs op school. Als we meer begrijpen kunnen we onze ondersteuning beter afstemmen.

Contact Kinder- en jeugdpsychologiepraktijk 'amego'

Address :

Markstraat 6, 4844 CR Terheijden, Netherlands

Postal code : 4844
Website : http://www.amego.info/
Categories :
City : Terheijden

Markstraat 6, 4844 CR Terheijden, Netherlands

Write some of your reviews for the company Kinder- en jeugdpsychologiepraktijk 'amego'

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *