Kinderboerderij Boxtel - Apollopad 1

4.2/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Kinderboerderij Boxtel

Address :

Apollopad 1, 5283 KE Boxtel, Netherlands

Phone : πŸ“ž +797
Postal code : 5283
Website : http://www.kinderboerderijboxtel.nl/
Categories :
City : Boxtel

Apollopad 1, 5283 KE Boxtel, Netherlands
j
jolanda veenkamp on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Erg leuke kleine kinderboerderij, met eigen appelsap, honing en notenolie. Erg leuk en zeker voor herhaling vatbaar.
Very nice little petting zoo, with its own apple juice, honey and nut oil. Very nice and definitely worth repeating.
M
Marcel B on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Leuk personeel, mooi schoon en opgeruimd . Erg leuk voor kinderen
Nice staff, nice clean and tidy . Very nice for kids
J
Johan Van Der Meijden on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Leuk om er even rond te kijken met kleinkinderen.
Nice to have a look around with grandchildren.
M
Maureen Bouwman Smits on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Mijn kleindochter van 2 jaar had het alsmaar over een paard, maar er was geen paard te bekennen....dat was een tegenvaller. We hebben enkel schapen en een kalkoen gezien meer niet! Ik zelf vond het wat tegenvallen...
My 2-year-old granddaughter kept talking about a horse, but there was no horse in sight ... that was a disappointment. We have only seen sheep and a turkey nothing more! I thought it was a bit disappointing ...
M
Maarten van Lijden on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Geweldig mooie en fijne kinderboerderij! Je kunt bij bijna alle dieren in het verblijf komen met de kids. De verblijven van de dieren zijn netjes en ruim, de dieren zijn zien er allemaal gezond uit. Personeel let goed op dat er niks misbruikt wordt en dat de dieren niks raars doen. Daarnaast vind ik het mooi om te zien dat er zoveel activiteiten en educatieve zaken er nog bij worden gedaan voor alle leeftijden. Een mooie plek die bestaat dankzij donaties en hopelijk lang blijft bestaan.
Amazingly beautiful and nice petting zoo! You can come with almost all the animals in the enclosure with the kids. The accommodation of the animals is neat and spacious, the animals are all looking healthy. Personnel pay attention that nothing is being abused and that the animals are not doing anything weird. I also like to see that so many activities and educational matters are being done for all ages. A nice place that exists thanks to donations and that will hopefully last a long time.
K
Kim de Koning on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Erg leuk voor een uitstapje met (jonge) kinderen. Ook worden er regelmatig activiteiten georganiseerd, vaak zelfs kosteloos of voor slechts een kleine bijdrage. Betrokken vrijwilligers.
Very nice for a trip with (young) children. Activities are also regularly organized, often even free of charge or for only a small contribution. Committed volunteers.
B
Birgul Yagar on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Vandaag met onze pup langs mogen komen, ten behoeve van zijn socialiseringsfase. Wij werden hartelijk ontvangen, kregen koffie aangeboden en zijn rondgeleid. De boederij dateert uit de 18e euw, mooi om te zien hoe goed alles is onderhouden en met hoeveel aandacht en liefde de daar verblijvende dieren verzorgd worden. Ik had me zo als vrijwilliger willen melden zij het niet dat ze al voorzien waren :). Erg knusse en leuke kinder- en zorgboederij waar ik mijn eigen kinderen met een gerust hart naar toe zou laten gaan.
Got to visit us today with our puppy, for his socialization phase. We were warmly welcomed, offered coffee and shown around. The farm dates from the 18th century, nice to see how well everything is maintained and with how much attention and love the animals that live there are cared for. I would have wanted to report as a volunteer, if not that they were already provided :). Very cozy and nice children's and care farm where I would let my own children go with peace of mind.
A
Anne Hughes on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

We were here many years ago to visit our beloved family in Boxtel. Our children just loved it. Many many happy memories x

Write some of your reviews for the company Kinderboerderij Boxtel

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *