Kinderboerderij De Goudse Hofsteden - Bloemendaalseweg 34-A

4.6/5 β˜… based on 8 reviews

About Kinderboerderij De Goudse Hofsteden

Over de stichting Vrienden

De Stichting Vrienden van Kinderboerderij De Goudse Hofsteden richt zich op het werven van vrienden en bedrijfsvrienden. De stichting heeft ruim 500 particuliere vrienden en 30 bedrijfsvrienden. Met de bijdragen financiert de stichting elk jaar een aantal projecten van de kinderboerderij. Bijvoorbeeld de vernieuwing van de keuken, de horecaruimte, speeltoestellen of educatieborden. De stichting laat in de nieuwsbrief weten om welke projecten het gaat.

ANBI-status

De Stichting Vrienden van Kinderboerderij De Goudse Hofsteden heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de belastingdienst deze als 'algemeen nut beogende instelling' heeft aangewezen. Je kunt als bedrijf daardoor de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

Schenkers aan de kinderboerderij kunnen hierdoor gebruik maken van fiscale voordelen:

  • Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van de schenking.
  • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Publicatieplicht
Vanwege de ANBI-status publiceert Stichting Vrienden van Kinderboerderij De Goudse Hofsteden een aantal gegevens, namelijk een beleidsplan en een jaarrekening.

Meer weten? Mail naar [email protected]

Contact Kinderboerderij De Goudse Hofsteden

Address :

Bloemendaalseweg 34-A, 2804 AB Gouda, Netherlands

Phone : πŸ“ž +89
Postal code : 2804
Website : http://www.kinderboerderijgouda.nl/
Categories :
City : Gouda

Bloemendaalseweg 34-A, 2804 AB Gouda, Netherlands
A
Albert Riera on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Beautiful kids farm, plenty of space and cool playground. My kids love it.
H
Hilal Kizilay on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Very kind staff, excellent place for kids
M
MaΕ‚gorzata Sojka on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Great for children, even when it’s a rainy day :)
F
Frank Wils on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Big Farmhouse where children can learn about and interact with the usual farm animals. Also has a nice playing ground and herb-/vegetable garden. The herbs and veggies can also be bought as well as local honey. Drinks and basic food options available for reasonable prices. Lots of activities organised for kids of all ages for a small fee. Entrance is free, but a small contribution is asked and much needed!
s
salil brahma on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Very nice place for children, I can say from my own earlier experience .My children were younger,long ago.,we used to visit
P
Priya Ponnuram on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Great play area for the kids. Sand pits both wet and dry. Lovely farm with a good number of animals. The kids loved it and suits all ages. There is a cafe where you can get a coffee and sandwich. Overall excellent for a free attraction.
S
Sharmishtha Mishra on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

fun loving place
C
Claudia Abert on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Very nice children farm with different areas to explore. They have a great playground and just recently made a very nice "cafe". Clean toilets and a lot of places to wash hands and a lot of picnic tables to sit in view of the playground.

Write some of your reviews for the company Kinderboerderij De Goudse Hofsteden

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *