Kliniek Elst - Grote Molenstraat 20

5/5 β˜… based on 1 reviews

Kliniek Elst • Ooglidcorrectie • Rimpelbehandeling • Gratis advies - Kliniekelst.nl

Bij Kliniek Elst kunt u terecht voor een ooglidcorrectie en rimpelbehandeling, veilig, vertrouwd. Maak een vrijblijvende afspraak voor een deskundig advies.

Contact Kliniek Elst

Address :

Grote Molenstraat 20, 6661 DJ Elst, Netherlands

Phone : πŸ“ž +97
Postal code : 6661
Website : http://kliniekelst.nl/
Categories :
City : Elst

Grote Molenstraat 20, 6661 DJ Elst, Netherlands
a
annemieke winters on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

De ooglidcorrectie en nazorg zijn perfect verlopen. Geen pijnklachten en een geweldig resultaat. Ben echt heel blij dat ik voor deze kliniek heb gekozen.
The eyelid correction and aftercare went perfectly. No pain complaints and a great result. I am really happy that I chose this clinic.

Write some of your reviews for the company Kliniek Elst

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *