Klusbedrijf Melsam - Stoofdijk 86

3.7/5 β˜… based on 6 reviews

Contact Klusbedrijf Melsam

Address :

Stoofdijk 86, 4671 RB Dinteloord, Netherlands

Phone : πŸ“ž +8
Postal code : 4671
Categories :
City : Dinteloord

Stoofdijk 86, 4671 RB Dinteloord, Netherlands
V
Vincent Langestraat on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

T
Thijs on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

De klus was zeer snel geklaard en er was een zeer vriendelijke en open sfeer
The job was done very quickly and there was a very friendly and open atmosphere
P
Peter De Wolf on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Deze meneer haalde me rechts in en sneed me daarna, het scheelde maar een haartje. Wat een hufterig gedrag!
This gentleman caught me up on the right and then cut me, it only saved a hair. What a foolish behavior!
R
Rick Heinen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Zeer slechte ervaring. De eigenaar scheurt door het verkeer en snijdt andere weggebruikers af. Als je hem aanspreekt op zijn verantwoordelijkheid gaat hij deze uit de weg en doet net alsof er niets aan de hand is. Ik verwacht dat eenzelfde mentaliteit wordt gebruikt bij de klussen die hij uitvoert
Very bad experience. The owner tears through the traffic and cuts off other road users. If you address him to his responsibility, he will avoid it and pretend that nothing is wrong. I expect the same mentality to be used for the jobs he performs
S
Steve24 B on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Rinie heeft bij ons een hele mooie badkamer geplaatst! Bij onze eerste ontmoeting gaf hij ons al gelijk een vertrouwd gevoel en zij heel blij met het eind resultaat!
Rinie has placed a very nice bathroom with us! At our first meeting he immediately gave us a familiar feeling and she was very happy with the end result!
B
Boris Boon on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Wij kunnen Rinie (Klusbedrijf Melsam) van harte aanraden. Hij is erg prettig in de communicatie, komt zijn afspraken na, rekent een eerlijke prijs en levert achteraf de service die je hoopt als er iets is. We hebben in 2017 een grote renovatie gedaan van ons historische pand en daarna diverse gerichte klussen zoals een schoorsteenpijp, veranda + schuur maken, zolderkamer omzetten naar slaapkamer, dakramen plaatsen, dakrenovatie en wat kleine werkzaamheden. Zoals het met klussen in je huis gaat, was het tijdens de projecten voor onszelf af en toe spannend. Des te knapper dat hij het altijd op een prettige manier (communicatie) tot een goed resultaat (de klus zelf) weet te brengen. Bij de volgende klus bellen wij Rinie!
We can heartily recommend Rinie (Klusbedrijf Melsam). He is very pleasant in communication, keeps his agreements, charges a fair price and delivers the service you hope afterwards if there is something wrong. We did a major renovation of our historic building in 2017 and then various targeted jobs such as making a chimney pipe, veranda + shed, converting an attic room to a bedroom, installing skylights, roof renovation and some small work. As it goes with odd jobs in your house, it was occasionally exciting for ourselves during the projects. All the better that he always knows how to bring it to a good result (the job itself) in a pleasant way (communication). At the next job we call Rinie!

Write some of your reviews for the company Klusbedrijf Melsam

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *