Kruidvat - Zuiderhout 67-71

3.7/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Kruidvat

Address :

Zuiderhout 67-71, 4904 AV Oosterhout, Netherlands

Phone : πŸ“ž +9788
Postal code : 4904
Website : https://www.kruidvat.nl/
Categories :
City : Oosterhout

Zuiderhout 67-71, 4904 AV Oosterhout, Netherlands
Ψ±
Ψ±Ψ¨Ψ§ و Ω„ΩŠΨ§Ω† Ruba & Layan on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

جيد
good
Ω†
Ω†Ψ΅ΩŠΨ­Ψͺي Ω† on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Erg vriendelijke en behulpzame personeel ❀️
Very friendly and helpful staff ❀️
t
theoida on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Vandaag bij zuiderhout geweest wilde uierzalf kopen. Kon het niet direct vinden. Vroeg het aan een Marokkaanse/turkse medewerster maar die stuurde me 3x vetkeerde kant op. Tenslotte zelf gevonden EN haar laten zien. Oh oh ik wist dat niet was haar reactie en ze ging verder met haar gsm. Dat is de tegenwoordige service van het Kruidvat.
Today at Zuiderhout wanted to buy udder ointment. Could not find it immediately. Asked a Moroccan / Turkish co-worker, but she sent me 3 times wrong. Finally found it AND showed her. Oh oh I knew that was not her response and she went on with her cell phone. That is the current service of the Kruidvat.
M
Mohamed Bouachmir on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Zuur pruimen die daar werken. Ze hebben alvast geen plezier. Onbeleefd en met een verzuurd gezicht de klanten helpen. Geen goede dag of dergelijke aan de kassa. En wanneer jij jouw voordeelkaart tevoorschijn moet halen werd er ondertussen gezucht en gepuft dat het wat sneller moest. Geniet van het geen je doet en anders zoek een ander baan. Is iedereen blij!
Acid plums that work there. They have no fun at all. Helping customers with a rude and sour face. Not a good day or the like at the checkout. And when you have to take out your discount card, there has been a sigh and a puffing in the meantime that it had to go a little faster. Enjoy what you do and look for another job differently. Is everyone happy!
E
Elenoor on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Niet echt solidair tegenover andere ondernemers die vanwegen de lockdown moesten sluiten. Verkopen veel meer dan alleen de "essentiΓ«le " spullen. Veel te druk daar,geen 1,5 meter afstand! Denk na! Lockdown is niet voor niets
Not really solidarity with other entrepreneurs who had to close the lockdown because of it. Sell ​​much more than just the "essential" stuff. Way too busy there, not 1.5 meters away! Think! Lockdown is not for nothing
J
Jacqueline Knubben on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Jammer dat steeds te weinig voorraad is bij aantrekkelijke acties zoals 2 halen 1 betalen. Binnen een halve dag is het al niet meer voorradig of ze hebben het helemaal niet binnen gehad. Met name bij de duurdere producten zoals scheermesjes grootverpakking.
It is a pity that there is always too little stock with attractive promotions such as get 2 pay for 1. Within half a day it is already out of stock or they have not received it at all. Especially with the more expensive products such as razor blades in bulk packaging.
d
don georgia on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Onbeschoft personeel op vrijdag 25-2-22 19.20. Staan te kletsen als je wilt betalen. Als we vragen waar we kunnen betalen, krijg je vervolgens een bijdehand antwoord terug. ?‍♂️ Kletsen is geen probleem, we moeten eenmaal plezier hebben in het werk. maar blijf dan wel netjes en respectvol naar elkaar. Betreft een meid met donker haar, zwaarlijvig. vrijdag 25-2-22 19.20.
Rude staff on Friday 2/25/22 7:20 PM. Stand and chat if you want to pay. If we ask where we can pay, you will receive a prompt answer. Chatting is not a problem, once we have fun at work. but please remain neat and respectful to each other. Concerns a girl with dark hair, obese. Friday 25-2-22 19.20.
М
ΠœΡ–Π° Karpach on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

I have no complaints. Wide range and polite, fast service

Write some of your reviews for the company Kruidvat

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *