Kwaaijongens - Puttelaar 7

4.9/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Kwaaijongens

Address :

Puttelaar 7, 5411 BE Zeeland, Netherlands

Phone : πŸ“ž +87
Postal code : 5411
Website : https://www.kwaaijongens.nl/
Categories :
City : Zeeland

Puttelaar 7, 5411 BE Zeeland, Netherlands
E
Elke van Geel on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Zeer tevreden ben ik over de hulp die Kwaaijongens mij geboden hebben. De input van collega's, het meedenken met mij en het toepassen en klaarstaan heeft ervoor gezorgd dat er een mooi resultaat staat op de website! kwaliteit, persoonlijkheid en professionaliteit daar staan Kwaaijongens voor. Absoluut een aanrader!
I am very satisfied with the help Kwaaijongens has offered me. The input from colleagues, thinking along with me and applying and being ready has ensured that there is a great result on the website! Kwaaijongens stands for quality, personality and professionalism. Definitely recommended!
K
Karen Janssen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Na een aantal pogingen zelf een website te maken, heb ik Kwaaijongens om hulp gevraagd. Dit had ik veel eerder moeten doen. De betrokkenheid, hulpvaardigheid maar ook de hulp om me autonoom te maken in het digitale circus zijn een steun voor me geweest. Ik heb prettig gewerkt op afstand en op locatie in Zeeland. Op locatie heb ik zelfs uit kunnen dragen waar ik voor sta en mijn twee toch wel grote honden naar de werkplek mee kunnen nemen. Fijn, hartelijk ontvangst en persoonlijke steun. Zeer tevreden met het resultaat.
After several attempts to create a website myself, I asked Kwaaijongens for help. I should have done this much earlier. The involvement, helpfulness but also the help to make me autonomous in the digital circus have been a support for me. I have worked pleasantly at a distance and on location in Zeeland. On location I was even able to express what I stand for and could take my two big dogs to the workplace. Nice, warm welcome and personal support. Very satisfied with the result.
T
Thea Fillekes on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik heb met Kwaaijongens altijd bijzonder prettig samengewerkt. Zij hebben mij zowel ondersteund bij de totstandkoming van de website als bij het onderhoud ervan. Het was prettig dat als ik vragen had er steeds adequaat en snel gereageerd werd. Beslist een bedrijf om aan te bevelen dus.
I have always worked very well with Kwaaijongens. They supported me both in the creation of the website and in its maintenance. It was nice that if I had questions, there was always an adequate and fast response. Definitely a company to recommend.
A
A. van den Boom on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Al een paar jaar werk ik samen met de Kwaaijongens. Vanaf de allereerste kennismaking meteen enorm enthousiast over deze club! Ik ben echt heel blij dat ik hen gevonden heb om onze website en SEO te verzorgen en beheren. Hier werken mensen met kennis, vakmanschap en passie en dat merk je in alles! Ook de communicatie is meer dan goed: snel, duidelijk, eerlijk en er wordt altijd meegedacht. Kortom: een bedrijf waar je altijd op kunt vertrouwen!
I have been working with the Kwaaijongens for a few years now. Immediately enthusiastic about this club from the very first introduction! I am really happy that I found them to take care of and manage our website and SEO. Here people work with knowledge, craftsmanship and passion and you notice it in everything! The communication is also more than good: fast, clear, honest and people always think along. In short: a company you can always trust!
E
Eric de Bruin on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Wij kwamen voor ons per toeval bij Kwaaijongens terecht en hebben daar na een intake onze website laten maken. Dit is een hele goede beslissing geweest. Het team van Kwaaijongens was heel betrokken, heeft goed geluisterd en goed doorgevraagd waar nodig. Eric en Dominique denken niet in problemen, zij denken juist in oplossingen :-) Ook de samenwerking met de copywriter Jennie Ketelaars van Opus-X liep op rolletjes! Wat ons betreft een 10 met een griffel en wij zien uit naar de verdere samenwerking.
We ended up at Kwaaijongens by accident and had our website made there after an intake. This has been a very good decision. The Kwaaijongens team was very involved, listened well and asked questions where necessary. Eric and Dominique don't think in problems, they think in solutions :-) The collaboration with the copywriter Jennie Ketelaars of Opus-X also went smoothly! As far as we are concerned, a 10 with a pencil and we look forward to further cooperation.
J
Janneke Lourens on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Kwaaijongens heeft mij ontzettend geholpen bij het opstarten van mijn yoga bedrijf. Ze hebben goed naar mijn wensen geluisterd en met mij mee gedacht, een prachtige website gebouwd en een geweldige service geleverd. Het zijn stuk voor stuk kanjers!
Kwaaijongens helped me a lot in starting my yoga company. They listened carefully to my wishes and thought along with me, built a beautiful website and provided a great service. They are all greats!
H
Hans Meeuwis on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Begin van het jaar in de zoektocht naar een geschikt bureau voor onze nieuwe website op Kwaaijongens gestuit. Wij zijn zeer te spreken over het resultaat. Het meedenken, de ideeΓ«n, het design, het geduld,... wij hadden volgens mij nogal wat vragen en kanttekeningen, hebben geleid tot een prachtige website. Wij zijn er erg blij mee en hebben alle vertouwen in een langdurige samenwerking met deze leuke mensen., Echt een aanrader!!
At the beginning of the year we came across Kwaaijongens in the search for a suitable agency for our new website. We are very pleased with the result. Thinking along, the ideas, the design, the patience, ... I think we had quite a few questions and comments, which led to a beautiful website. We are very happy with it and have every confidence in a long-term cooperation with these nice people., Highly recommended !!
M
Marleen Kleijn on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Onze samenwerking met Kwaaijongens was erg prettig. Na de werkenbijsite waren we zo te spreken over het resultaat dat we ze ook hebben betrokken bij onze corporate site. Ze zijn enthousiast, ze denken mee en zijn erg betrokken! Een echte aanrader dus!
Our collaboration with Kwaaijongens was very pleasant. After the work site we were so pleased with the result that we also involved them in our corporate site. They are enthusiastic, they think along and are very involved! Highly recommended!

Write some of your reviews for the company Kwaaijongens

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *