La Boulangerie Goossens - Raadhuisstraat 3-H

4.4/5 β˜… based on 8 reviews

Contact La Boulangerie Goossens

Address :

Raadhuisstraat 3-H, 5261 EC Vught, Netherlands

Phone : πŸ“ž +789
Postal code : 5261
Website : https://www.laboulangerie.nl/
Categories :
City : Vught

Raadhuisstraat 3-H, 5261 EC Vught, Netherlands
a
assie1964 on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Prachtige, goede, heerlijke pakketten! Dank u wel!
Beautiful, good, delicious packages! Thank you!
M
M Meister on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Als je warme snacks besteld hebt sturen ze je als een klein kind naar de hal !!u kunt op de hal wachten mevrouw !?waar je vervolgens word vergeten !! Erg vriendelijk !
If you have ordered hot snacks they will send you to the hall like a small child !! you can wait in the hall madam! ? where you will be forgotten !! Very friendly !
M
Meniekske11 on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Heerlijke eerlijke producten, aardige medewerkers en fijne acties.
Delicious honest products, nice employees and great promotions.
P
Patrick Mango on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Het beste brood in omstreken! Dit is hoe brood moet smaken!
The best bread in the area! This is how bread should taste!
R
Regina van Zanten on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Super vriendelijk personeel....ik kwam voor het eerst....had twee good too Go bonnen, en heb heerlijke variatie aan producten gekregen...ik heb er meerdere mensen blij mee gemaakt ???
Super friendly staff....I came for the first time....had two good too Go vouchers, and received a delicious variety of products...I made several people happy with it ???
E
Ed Baten on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Heerlijk gebak en brood. De croissants een genot waar alle kleinkinderen om smeken. *****
Delicious pastries and bread. The croissants a delight all the grandkids beg for. *****
K
Kiss Flowervalley on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Mmmmmmmm!!!!!!
A
Anita Gordijn on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

I've been to this bakery a few times and was treated rudely/ignored by staff every time.

Write some of your reviews for the company La Boulangerie Goossens

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *