La Vivere - Dorpsstraat 179

4.5/5 based on 8 reviews

Atelier La Vivere, Haken, Breien, Naaien, Workshops en meer ...

Scheepjes, Katia, FibreMood, Durable, Borgo de'Pazzi, KnitPro, Clover

Contact La Vivere

Address :

Dorpsstraat 179, 2712 AJ Zoetermeer, Netherlands

Phone : 📞 +79889
Postal code : 2712
Website : https://www.atelierlavivere.nl/
Categories :
City : Zoetermeer

Dorpsstraat 179, 2712 AJ Zoetermeer, Netherlands
J
Jayne Jaynee on Google

Mooie, zeer goed gesorteerde handwerkwinkel met de nadruk op haken. Er zijn ook breizaken te koop maar een stuk minder. Er worden workshops gegeven en er heerst een gezellige sfeer. Van de gehaakte knuffels in de etalage en voor de winkel word ik spontaan vrolijk.
Beautiful, very well stocked craft shop with an emphasis on crochet. There are also knitting shops for sale, but a lot less. Workshops are given and there is a pleasant atmosphere. The crocheted cuddly toys in the shop window and in front of the store spontaneously make me happy.
K
Kirsten van Lieshout on Google

Hele mooie stoffen, prachtige kwaliteit. Vriendelijke mensen. Voor mij een essentiële winkel! Ik mis mijn wekelijkse aankoopjes!
Very beautiful fabrics, beautiful quality. Friendly people. An essential store for me! I miss my weekly purchases!
s
sandra van der hoorn on Google

Rare mensen werken er daar. Ik vroeg wat over wol die ik op de website had gezien maar niet in de winkel kon vinden, wordt je gewoon in de zeik genomen. Ik zei dat ik er drie kwartier voor had gereden wordt er "grappig" gezegd: nou heb je het moeten lopen? Misschien beter op de website aangeven wat er niet in de winkel te koop is, in plaats van je klanten in de zeik te nemen!
Strange people work there. I asked something about wool that I had seen on the website but could not find in the store, you just get pissed off. I said that I had driven for 45 minutes, "funny" is said: well did you have to walk? It might be better to indicate on the website what is not available in the store, instead of bothering your customers!
L
Lydia Bonsink on Google

Hartstikke leuke winkel. Ik heb daar een cursus haken gedaan. Echt onwijs leuk omdat te leren. De gene die les geeft daar kan je vreselijk om lachen. Alleen al hoe ze de steken noemt. In de billen steken, in het zwembad, van voor naar achter insteken. Verder leuke en zeer klantvriendelijk verkoopster en verkoper. Echt Toppie ?????????
Very nice shop. I did a crochet course there. Really fun to learn because. You can laugh terribly at the person who teaches there. Just what she calls the stitches. Sticking in the buttocks, in the pool, sticking in front from the back. Furthermore, nice and very customer-friendly saleswoman and seller. Real Toppie ?????????
T
Tanja Heddema Blom on Google

Ik kreeg het idee dat we een beetje tot last waren toen we wat advies vroegen. Omdat daardoor de medewerker niet verder kon kletsen met de andere medewerker en de vaste klant leek het. De verlichting binnen is slecht en door de zwarte kasten lijkt het nog donkerder. Waardoor je de kleuren niet goed kan zien.
I got the feeling that we were a bit upset when we asked for some advice. Because it prevented the employee from continuing to chat with the other employee and the regular customer, it seemed. The lighting inside is poor and the black cabinets make it appear even darker. Therefore you cannot see the colors well.
A
Arja Ederveen on Google

Hier ben je aan het juiste adres voor o.a Lampe Berger - wol - scheepjes - byclaire - ricodesign. Maar ook voor brocante en oude meubels restylen met krijtverf van fusion/amazona.De koffie staat altijd klaar.
You have come to the right place for Lampe Berger - wool - ships - byclaire - ricodesign. But also for flea and old furniture restyle with chalk paint from fusion / amazona. The coffee is always ready.
T
Ted Steinebach on Google

Aardige mensen, zeer behulpzaam en goede vibe. Ze hebben veel op het gebied van handwerk, maar ook zag ik nog wat krijtverf en andere zaken te koop. Zelfs nog enkele stoffen en kussenvulling vond ik aan de voorkant
Nice people, very helpful and good vibe. They have a lot in the field of handicrafts, but I also saw some chalk paint and other items for sale. I even found some fabrics and pillow stuffing on the front
D
De Bruin Theo on Google

Good coffee.

Write some of your reviews for the company La Vivere

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *