Lammerink Koeriers - Textielstraat 22 D

5/5 β˜… based on 2 reviews

Lammerink Koeriers - (Spoed)transport door heel Europa - Lammerink-koeriers.nl

Lammerink Koeriers is het transportbedrijf voor alle transportdiensten, vervoersdiensten en koeriersdiensten. 24/7 (spoed)transport door heel Europa.

Lammerink Koeriers - (Spoed)transport door heel Europa - Lammerink-koeriers.nl

Persoonlijke afmelding

Om u de zekerheid te bieden dat uw zending bij de juiste persoon afgeleverd wordt, nemen wij na de levering persoonlijk contact met u op om u te melden wie het goed heeft ontvangen en op welke plek de het is afgeleverd. Hierdoor heeft u de zekerheid dat uw zending daadwerkelijk bij de juiste persoon is afgeleverd in dus in goede handen is.

NIWO-vergunning

Lammerink Koeriers is in het bezit van een NIWO-vergunning. Deze vergunning stelt eisen aan de vergunninghouder m.b.t. vakbekwaamheid, betrouwbaarheid en kredietwaardigheid. Deze vergunning biedt de afnemers de zekerheid dat zij met een betrouwbare partij samenwerkt, die haar werkzaamheden conform de huidige Europese regelgeving uitvoert. Door aan de gestelde eisen te voldoen zijn wij in staat u maximale zekerheid te bieden.

Contact Lammerink Koeriers

Address :

Textielstraat 22 D, 7575 CA Oldenzaal, Netherlands

Phone : πŸ“ž +9
Postal code : 7575
Website : http://www.lammerink-koeriers.nl/
Categories :
City : Oldenzaal

Textielstraat 22 D, 7575 CA Oldenzaal, Netherlands
M
Marc van Deth on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Correct, snel (uiteraard :)) en betrouwbare koerier. Altijd bereikbaar. Zeer goede ervaring mee.
Correct, fast (of course :)) and reliable courier. Always available. Very good experience with it.
W
Werner on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

We maken geregeld gebruik van de diensten van Lammerink Koeriers en altijd naar volle tevredenheid. Een uiterst betrouwbare partner
We regularly use the services of Lammerink Koeriers and always to our full satisfaction. An extremely reliable partner

Write some of your reviews for the company Lammerink Koeriers

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *