Leimomi Lomi Lomi massage - Lijsterbeslaan 10

5/5 β˜… based on 4 reviews

Welkom bij Leimomi - Leimomi.nl

De fijnste Lomi Lomi massages in de omgeving van Soest.

Contact Leimomi Lomi Lomi massage

Address :

Lijsterbeslaan 10, 3768 GX Soest, Netherlands

Phone : πŸ“ž +
Postal code : 3768
Website : https://www.leimomi.nl/
Categories :
City : Soest

Lijsterbeslaan 10, 3768 GX Soest, Netherlands
S
Sanne de Boer on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Deze behandeling bij Claudia is een heerlijke mini vakantie, je waant je echt in een tropisch paradijsje met de vrolijke muziek klanken, zalige geur en natuurlijk de heerlijke massage! Claudia is liefdevol, respectvol en op de behandeltafel lijkt het net alsof ze een octopus is met haar lange armen. Ontzetten genoten!!
This treatment with Claudia is a wonderful mini vacation, you really feel like you are in a tropical paradise with the cheerful music sounds, wonderful scent and of course the wonderful massage! Claudia is loving, respectful and on the treatment table she looks like an octopus with her long arms. Thoroughly enjoyed!!
S
Sheilah Hoenderken on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

M
Marlies Toonstra on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Wil je een echt lomi massage ervaren dan ben je bij Claudia op de juiste plek. Heerlijke massage en een heerlijk geurende olie. Precies goed.
If you want to experience a real lomi massage then Claudia is the right place. Wonderful massage and a wonderfully scented oil. Exactly right.
P
Petra Landman on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik ben onlangs voor de tweede keer bij Leimoni in Soest geweest voor een authentieke lomi lomi massage. Claudia heeft hiervoor een stevige opleiding gevolgd, en geeft de massage echt vanuit haar hart. Dat merk je en dat voel je, ik werd door haar massage opnieuw geraakt tot in m'n ziel. Wat een prachtige ervaring! Ik kan deze massage bij Claudia dan ook van harte aanbevelen.
I recently went to Leimoni in Soest for the second time for an authentic lomi lomi massage. Claudia has followed a solid training for this, and really gives the massage from her heart. You notice that and you feel that, I was touched again to my soul by her massage. What a wonderful experience! I can wholeheartedly recommend this massage from Claudia.

Write some of your reviews for the company Leimomi Lomi Lomi massage

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *