Livette, style of living - Marktstraat 27

5/5 based on 1 reviews

About Livette, style of living

Na 25 jaar bedrijfsleven, heb ik er nu voor gekozen mijn creatieve kant weer te gaan benutten. Vanwege mijn passie voor bloemen en tuinieren heb ik de bloemistenopleiding gevolgd en een cursus binnenhuisarchitectuur. Ik heb een eigen bloemenwinkel gehad met interieuraccessoires en heb lange tijd workshops gegeven in bloembinden.
De opleiding voor vastgoedstyling heb ik gevolgd bij House of KIKI en ben dan ook gecertificeerd vastgoedstylist. Daarnaast ben ik aangesloten bij het Centraal Netwerk voor Verkoopstylisten. Ik ben voornamelijk werkzaam in de regio Gooi en Vechtstreek, maar kan in voorkomende gevallen uiteraard ook daarbuiten bij u langskomen.

Ik beschik over een goed ruimtelijk inzicht en zie vaak in één oogopslag hoe een ruimte het best tot zijn recht komt en wat er moet gebeuren om een betere indeling te maken. En dat komt goed van pas bij het verkoop klaar maken van uw huis!

Contact Livette, style of living

Address :

Marktstraat 27, 1411 CZ Naarden, Netherlands

Phone : 📞 +9
Postal code : 1411
Website : http://www.livettestyleofliving.nl/
Categories :
City : Naarden

Marktstraat 27, 1411 CZ Naarden, Netherlands

Write some of your reviews for the company Livette, style of living

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *