logopedie - Expertisecentrum Uniek - Dopheide 34

5/5 β˜… based on 1 reviews

About logopedie - Expertisecentrum Uniek

RT Uniek is er voor kinderen met een verminderde leesvaardigheid, die moeite hebben met letter-, woord- en zincombinaties. RT Uniek helpt kinderen bij het aanpakken van lees- en spellingproblemen en dyslexie. Deze kinderen hebben extra oefening en instructie nodig. Elk kind krijgt individuele ondersteuning, waardoor specifiek ingesprongen kan worden op de punten waar het kind moeilijkheden mee heeft, op een manier die bij hem of haar past. Dit betekent dat we die kennis en vaardigheden aanleren die nodig zijn om op voldoende niveau technisch te kunnen lezen en spellen. De behandeling is gebaseerd op bewezen methoden die effectief zijn m.b.t. lezen, spellen en fonologische vaardigheden.
 
RT Uniek biedt ook kinderen met (mogelijke) dyscalculie of verminderde rekenvaardigheid ondersteuning op maat door individuele behandelprogramma's. Rekenen is één van de belangrijkste vakken op school. Als dit niet makkelijk gaat, kan dit voor kinderen erg vervelend zijn. Alledaagse dingen waarbij het rekenen nodig is, zoals; klokkijken, omgaan met wegen en meten of afrekenen aan de kassa, kunnen een stuk lastiger zijn. De begeleiding is erop gericht uw zoon of dochter (weer) te laten presteren op het niveau van de andere kinderen in de klas. RT Uniek gebruikt de methoden van de school.
 
Heeft u op een ander leergebied behoefte aan hulp voor uw kind, zoals werkwoordspelling, faalangstreductie of studievaardigheid? Dan bieden we dit individueel of in groepjes aan op locatie.

Remedial teaching kan op school gegeven worden. Kijk bij onze locaties om te zien waar we op dit moment een praktijkruimte hebben. Ook voor andere locaties kunt u contact met ons opnemen. We kijken dan wat de mogelijkheden zijn.
 
In het menu vindt u informatie over de lees-, spelling- en rekenondersteuning die we bieden, dyslexie en dyscalculie, onderzoeken en kosten.

 

Contact logopedie - Expertisecentrum Uniek

Address :

Dopheide 34, 3823 HL Amersfoort, Netherlands

Phone : πŸ“ž +999
Postal code : 3823
Website : http://www.expertisecentrum-uniek.nl/index.php%3Foption%3Dcom_education%26view%3Dschool%26id%3D19%26Itemid%3D790
Categories :
City : Amersfoort

Dopheide 34, 3823 HL Amersfoort, Netherlands

Write some of your reviews for the company logopedie - Expertisecentrum Uniek

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *