Logopedie-Extra Michaëlschool- Kruiskamp - Van Almondestraat 2

5/5 based on 1 reviews

Logopedie Extra – logopedie voor volwassenen en kinderen - Logopedie-extra.nl

Logopedie – Extra is een logopediepraktijk met de hoofdvestiging in Amersfoort en dependances in Amersfoort en Bilthoven. Iedereen kan bij ons terecht en wij hebben contracten met alle verzekeraars. De logopedisten hebben verschillende specialisaties.
Alle logopedisten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister paramedici  en lid van de beroepsvereniging, de NVLF.
Logopedie-Extra omvat een hoofdlocatie en 4 dependances.

Aanmelden
Om u aan te melden voor logopedische therapie heeft u meestal een verwijzing nodig van een (huis)arts of specialist. Wij werken ook met directe toegankelijkheid (dtl) en voeren dan een screening uit alvorens onderzoek te doen. ( met uitzondering van de verzekeraars CZ, Ohra , Nationale Nederlanden en De Friesland: deze vergoeden geen dtl. Indien u bij een van deze verzekeraars verzekerd bent, dient u altijd eerst een verwijsbrief te halen bij uw ( huis)arts)
Vervolgens kunt u tijdens het spreekuur bellen naar de praktijk (ma-wo-do tussen 12.30-13.00),  een email sturen of het contact formulier gebruiken.

Contact Logopedie-Extra Michaëlschool/ Kruiskamp

Address :

Van Almondestraat 2, 3814 RV Amersfoort, Netherlands

Phone : 📞 +77
Postal code : 3814
Website : http://www.logopedie-extra.nl/
Categories :
City : Amersfoort

Van Almondestraat 2, 3814 RV Amersfoort, Netherlands

Write some of your reviews for the company Logopedie-Extra Michaëlschool/ Kruiskamp

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *