Logopedisch Centrum Samenspraak - Apeldoornselaan 25

5/5 based on 1 reviews

Logopedisch Centrum Samenspraak | Jouw Logopedist - Jouwlogopedist.nl

Heeft u een logopedist nodig? Wij zijn er voor basisschoolkinderen, baby’s en peuters, pubers, jong-volwassenen en volwassenen.

Logopedisch Centrum Samenspraak | Jouw Logopedist - Jouwlogopedist.nl

Naast de reguliere behandelingen in de praktijk bieden wij ook online logopedie aan. Met online logopedie kunnen we u direct helpen! Online logopedie kent een aantal voordelen. Zo hoeft u niet naar de logopediepraktijk te komen, wij helpen u vanuit uw eigen huis en dat is wel zo vertrouwd. Het maakt dus niet uit in welk deel van Nederland u woont. Ook kent de online logopedie geen wachtlijst en bent u direct aan de beurt. Het enige wat u nodig heeft is een computer/laptop met een webcam.

Wilt u meer informatie over de online logopedie? Klik dan op onderstaande knop.

Contact Logopedisch Centrum Samenspraak

Address :

Apeldoornselaan 25, 8075 BM Elspeet, Netherlands

Phone : 📞 +887
Postal code : 8075
Website : https://jouwlogopedist.nl/
Categories :
City : Elspeet

Apeldoornselaan 25, 8075 BM Elspeet, Netherlands

Write some of your reviews for the company Logopedisch Centrum Samenspraak

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *