Lumax - Lenteweg 6A

2.2/5 β˜… based on 5 reviews

About Lumax

Vraag direct een gratis adviesgesprek aan

Bij Lumax Dakkapellen adviseren we u graag volledig vrijblijvend over uw dakkapel. Onze specialisten informeren u over de mogelijkheden, maar ook over de risico's en prijzen. Maak direct online een afspraak voor een gesprek.

Gratis advies aanvragen

Contact Lumax

Address :

Lenteweg 6A, 7523 SV Enschede, Netherlands

Phone : πŸ“ž +889
Postal code : 7523
Website : http://lumaxdakkapel.nl/
Categories :
City : Enschede

Lenteweg 6A, 7523 SV Enschede, Netherlands
T
TheRaFMeN1 on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

A
Ab Talmon on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

E
Emre Esat on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Nooit doen. Zeker niet. Beloven dingen maar komen niet na. Niet te vertrouwen.
Never do it. Certainly not. Promise things but do not keep. Not to be trusted.
A
Aleksandra Chuprova on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

na de verkooppraatjes over vertrouwen en contact ondertekening zijn ze over ons vergeten. ik moest zelf over inmeetafspraak bellen - het bleek dat ze hebben gewacht dat we financering zouden krijgen terwijl wij al bij eerste gesprek al hebben aangegeven dat we al geld beschikbaar hebben. Na het inmeten weer niks gehoord en zelf over 2,5 weken gebeld - toen bleek het dat dakkapel al in productie is terwijl wij nog geen vergunning hadden en welke we aan hun hebben uitbesteden. geen excuses. ik heb weer gevraagd om ons op de hoogte te houden. Nou, weer 2.5 weken later belde ik weer - ik kon niet geholpen worden omdat een of andete collega afwezig was. ik zou volgende dag terug worden gebeld - nu is het al 17.00 en er werd niet gebeld..... Kortom nu zitten wij 2 maanden verder, zonder dakkapel, rotgevoel en geen enkele duidelijkheid... Dus ja, mensen opgelet!
after the sales talk about trust and contact signing, they forgot about us. I had to call about survey appointment myself - it turned out that they had been waiting for us to receive funding, even though we already indicated at the first interview that we already have money available. After measuring nothing again and called ourselves in 2.5 weeks - then it turned out that dormer is already in production while we were not yet licensed and which we have outsourced to them. no excuses. I asked again to keep us informed. Well, another 2.5 weeks later I called again - I couldn't be helped because some colleague was absent. I would be called back the next day - now it is already 17.00 and there was no call ..... In short, now we are 2 months away, without a dormer, feeling rotten and no clarity ... So yes, people pay attention!
A
Antje Kraai on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Wij hebben geen goede ervaringen met dit bedrijf. Wij hebben een dakkapel gekocht. Afspraken gemaakt 2 dagen met 4 kub afval in de voortuin gehad na 3 dagen kwam er een container .Wij hebben zelf 4 kub afval in de container gegooid. Dit was niet de afspraak. Dakleer ligt te ver waardoor de dakpannen elkaar niet goed overlappen. Ik zou dit bedrijf niet aanraden. Met elkaar veel ellende ,maar wel wijzer geworden. We hebben onze vrienden collega's familie kennissenkring afgeraden om in zee met ze te gaan.
We do not have good experiences with this company. We have bought a dormer. Agreements made 2 days with 4 cubic waste in the front yard after 3 days a container came. We ourselves have thrown 4 cubic waste in the container. This was not the deal. Roofing felt is too far, so that the roof tiles do not overlap well. I would not recommend this company. Together a lot of misery, but become wiser. We have advised our friends colleagues family circle of acquaintances to do business with them.

Write some of your reviews for the company Lumax

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *