Manege Boekweitakkers - Boekweitakkers 1

4.3/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Manege Boekweitakkers

Address :

Boekweitakkers 1, 7755 NG Dalerveen, Netherlands

Phone : πŸ“ž +9787
Postal code : 7755
Categories :
City : Dalerveen

Boekweitakkers 1, 7755 NG Dalerveen, Netherlands
G
Greef Je on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Perfecte bodem en goede catering voor de juiste prijs TOP
Perfect soil and good catering for the right price TOP
L
Lex Teeling on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Mooi locatie en elke week wedstrijden
Nice location and competitions every week
J
Jordy Groot Landeweer on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Super accomodatie voor echte paardensport. Met een goed team en uiterst beste verzorging voor de innerlijke mens.
Super accommodation for real equestrian sports. With a good team and the best care for the inner person.
a
amber kiewiet on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

super locatie voor wedstrijden en om te trainen
great location for competitions and for training
A
Arno Doornbos on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Leuke manege. Vriendelijke vrijwilligers. Binnen- en buitenbak. Alleen een beetje afgelegen.
Nice riding school. Friendly volunteers. Inner and outer box. Just a bit remote.
J
Jacco Smit on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Top manege Voor iedereen aan te raden om heen te gaan
Top riding school Recommended for everyone to go
S
Stal Bekspring on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Super accommodatie voor echte paardensport. Met een goed team en uiterst beste verzorging voor de innerlijke mens.
Super accommodation for real equestrian sports. With a good team and the best care for the inner person.
a
ahmed alawadi on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Very nice organization and very interested competition

Write some of your reviews for the company Manege Boekweitakkers

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *