Manon Moller Fotografie - M.A. de Ruyterstraat 1

5/5 β˜… based on 8 reviews

About Manon Moller Fotografie

Customer service made easy!
Improve your user's experience with WhatsApp Chat.
Let your users start a conversation from your website directly to your WhatsApp phone number in one click.

Contact Manon Moller Fotografie

Address :

Villa Tichelwerk:, M.A. de Ruyterstraat 1, 7556 CW Hengelo, Netherlands

Phone : πŸ“ž +77
Postal code : 7556
Website : http://www.manonmollerfotografie.nl/
Categories :
City : Hengelo

Villa Tichelwerk:, M.A. de Ruyterstraat 1, 7556 CW Hengelo, Netherlands
A
Anne Broeke, ten on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Wij hebben met het gezin een fotoshoot laten doen door Manon. We hebben dit als een erg leuk moment ervaren, dankzij Manon. Zij stelt je op het gemak, met een beetje humor en kan je goed aanwijzingen geven voor de foto's. We hebben onze hond meegenomen, heel fijn dat dit gewoon kon. Manon heeft erg gave foto's gemaakt. We konden daarbij ook aangeven wat voor foto's wij zelf graag wilden, hier was ook ruimte voor. Kortom, een erg geslaagde fotoshoot en een super leuke fotograaf!
We had a photo shoot done by Manon with the family. We experienced this as a very nice moment, thanks to Manon. She puts you at ease, with a bit of humor and can give you good directions for the photos. We took our dog with us, very nice that this was possible. Manon has made very cool pictures. We could also indicate what kind of photos we would like, there was also room for this. In short, a very successful photo shoot and a super nice photographer!
A
Annie Heijmink Liesert on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Het was een heel leuke middag, ik was een beetje zenuwachtig, maar een klein glaasje en de professionaliteit van Manon deed wonderen. We voelden ons echte filmsterren voor een uurtje. Heel erg leuk!! Bovendien: de foto's zijn prachtig geworden!! Manon, heel erg bedankt, het was fantastisch!
It was a very nice afternoon, I was a little nervous, but a small glass and Manon's professionalism did wonders. We felt like real movie stars for an hour. Very nice!! Also, the photos turned out beautiful!! Manon, thank you so much, it was fantastic!
R
Raymond de Beer on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Een heel prettige ervaring was onze fotoshoot bij Manon Moller Fotografie. In huiselijke sfeer stelde de fotografe ons op ons gemak. Bijzonder was ook hoe ze onze visie op onze relatie betrok bij de opzet van de sessie. De begrippen 'vertrouwd' en 'wederzijdse aanvulling' wilde Manon in de opnames terug laten komen. Dit is haar zeker gelukt! Het eindresultaat is nu een serie prachtige fine-art foto's. Wij zijn er blij mee! De periode van afhandeling was korter dan aangekondigd; prettig! De persoonlijke manier van benaderen, de ruimte voor eigen inbreng en de professionele werkwijze hebben ons aangenaam verrast!
Our photo shoot at Manon Moller Photography was a very pleasant experience. The photographer put us at ease in a homely atmosphere. What was also special was how she included our vision of our relationship in the set-up of the session. Manon wanted the concepts of 'familiar' and 'mutual complement' to be reflected in the recordings. She certainly succeeded! The end result is now a series of beautiful fine-art photos. We are happy with it! The processing period was shorter than announced; nice! The personal approach, the room for personal input and the professional working method have pleasantly surprised us!
M
Mary-Ann Larsen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik heb in November de cursus FineArt Portret bij Manon gevolgd. Het was een zeer leerzame dag. Manon had ook voor twee prachtige modellen gezorgd die naast erg lief ook erg goed wisten wat ze deden. De uitleg over het fotograferen en de bewerking die volgde waren duidelijk en goed uitvoerbaar. Het was kortom een fijne ervaring. Ook na de cursus hebben we nog een maand de tijd gehad voor vragen en of hulp. Ik zou er echt weer voor kiezen om bij Manon een vervolg cursus te doen.
In November I followed the FineArt Portrait course with Manon. It was a very instructive day. Manon had also provided two beautiful models who, in addition to being very sweet, also knew very well what they were doing. The explanation about shooting and the processing that followed were clear and doable. In short, it was a nice experience. Even after the course we still had a month for questions and/or help. I would really choose to do a follow-up course with Manon again.
r
ramona stoker on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Vorig week een workshop fine-art gevolgd bij Manon. Een hele dag genieten! De locatie, de modellen, de styling, de lunch, alles is tot in de puntjes verzorgd en uitgewerkt. Tijdens het fotograferen alle aandacht en begeleiding gekregen om in de middag stap voor stap samen de foto's uit te werken. Inclusief een handig naslagwerk voor thuis. Super mooie resultaten tot gevolg! Een aanrader om ook eens een workshop of fotoshoot bij Manon te boeken!
Last week I attended a fine-art workshop at Manon. Enjoy a whole day! The location, the models, the styling, the lunch, everything is taken care of down to the last detail. Received all the attention and guidance during the shooting to work out the photos together step by step in the afternoon. Includes a handy reference book for at home. Super nice results! We recommend that you also book a workshop or photo shoot with Manon!
J
J Moller on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Hele leuke loveshoot gehad met m'n vriendin Natascha Smits bij Manon Moller fotografie. In haar prachtige studio wist Manon bij ons de juiste blik op het juiste moment te vangen. We zijn heel erg tevreden met de resultaten, het zijn prachtige foto's geworden!
Had a very nice engagement shoot with my girlfriend Natascha Smits at Manon Moller photography. In her beautiful studio, Manon managed to capture the right look at the right time with us. We are very happy with the results, they turned out beautiful!
K
Kaneesha Visscher on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Super fijne fotografe met originele ideeΓ«n! Stelt je erg gerust (wat heel fijn was vanwege onze zwangerschapsshoot) en de communicatie is snel en netjes. In overleg is er veel mogelijk en de foto’s waren snel klaar! We zijn meer dan tevreden over het resultaat.
Super nice photographer with original ideas! Very reassuring (which was very nice because of our maternity shoot) and the communication is fast and neat. A lot is possible in consultation and the photos were ready quickly! We are more than satisfied with the result.
H
Huseyin Bingol on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Afgelopen maand heb ik workshop 'Fine Art Portret' fotografie bij Manon mogen volgen. Workshop werd in een pittoreske kleine kerk gegeven wat perfect paste bij de Fine Art fotografie. Manon had 2 prachtige en voor hun leeftijd uitermate professionele modellen geregeld. Gedurende dag en middag hebben we aantal leerzame sessies gehad. In de middag hebben we ook gelegenheid gehad om samen met Manon de foto's die we hebben gemaakt in Lightroom/Photoshop na te bewerken. Al met al kan ik de workshop aan iedereen aanbevelen die geΓ―nteresseerd is in Fine Art fotografie. Manon, bedankt voor de uitermate goed verzorgde en professioneel gegeven workshop !!
Last month I was able to follow a workshop 'Fine Art Portrait' photography at Manon. Workshop was held in a picturesque little church which suited the Fine Art photography perfectly. Manon had arranged 2 beautiful and very professional models for their age. During the day and afternoon we had a number of instructive sessions. In the afternoon we also had the opportunity to edit the photos we took in Lightroom/Photoshop together with Manon. All in all, I can recommend the workshop to anyone interested in Fine Art photography. Manon, thank you for the extremely well organized and professionally given workshop!!

Write some of your reviews for the company Manon Moller Fotografie

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *