Marc van Klaveren - Stoombootweg 91

5/5 β˜… based on 5 reviews

Contact Marc van Klaveren

Address :

Stoombootweg 91, 1035 TV Amsterdam, Netherlands

Phone : πŸ“ž +7897
Postal code : 1035
Website : http://marcvanklaverenmassage.nl/
Categories :
City : Amsterdam

Stoombootweg 91, 1035 TV Amsterdam, Netherlands
D
D vd B on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Geweldige plek
Awesome place
M
Marcel Buitelaar on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Zeer ervaren en deskundig
Very experienced and knowledgeable
V
Vincent de Klerk on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Met veel aandacht en vakmanschap gegeven massage. De praktijkruimte bevindt zich in een fijn en stil tuinhuis. Ik raad Marc aan!
Massage given with great attention and craftsmanship. The practice room is located in a nice and quiet garden house. I recommend Marc!
R
Rob van Gils on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

De beste masseur die er bestaat! Shiatsu masseur van Nederland! Bij rugklachten zeker een aanrader!
The best masseur that exists! Shiatsu masseur from the Netherlands! Definitely recommended for back complaints!
C
Christiaan Meijer on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik had ontzettend last van spit in de onderrug en en compleet vastgelopen nek. Ik stond strak van de medicatie tegen de pijn. Dankzij de kundige en ervaren handen van Marc kon ik na de behandeling weer goed bewegen en was ik zo goed als de oude! Ik raad hem echt aan voor iedereen die lichamelijk klachten heeft!
I had a lot of lumbago in the lower back and a completely stuck neck. I was tight on the medication against the pain. Thanks to Marc's skilled and experienced hands, I was able to move well again after the treatment and I was as good as the old one! I really recommend it for anyone who has physical complaints!

Write some of your reviews for the company Marc van Klaveren

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *