Mared Marine - Setheweg 47

4.1/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Mared Marine

Address :

Setheweg 47, 7942 LA Meppel, Netherlands

Phone : πŸ“ž +779
Postal code : 7942
Website : http://www.maredmarine.nl/
Categories :
City : Meppel

Setheweg 47, 7942 LA Meppel, Netherlands
B
Beautjeaap gaming on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

P
Pieter Postma on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

M
Margreet van der Linden on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

T
Trina Claire on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

J
Jan on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Wat een slecht bedrijf, beloven en niks nakomen
What a bad company, promise and keep nothing
p
peter hotz on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Wat een super bedrijf, prettige ontvangst, veel kennis, mooie schone zaak. De boten liggen er, zowel in de showroom, als in de stalling keurig schoon en geordend bij, Dat ze mijn boot binnen 14 dagen voor een prima prijs verkocht hebben, is misschien een beetje geluk, maar ik ben er blij mee, Ook over de financiΓ«le afwikkeling, niets als lof!! Vr groet, Peter Hotz
What a great company, pleasant reception, lots of knowledge, nice clean business. The boats are neat and tidy, both in the showroom and in the storage, That they have sold my boat for a good price within 14 days is perhaps a bit of luck, but I am happy with it, Also about the financial settlement, nothing like praise !! Greetings, Peter Hotz
S
Sil Nieuwland on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Telefonisch niet erg klantvriendelijk Edit: vandaag teruggebeld door Mared Marine. Tekst en uitleg gekregen over de situatie. Ditmaal wel zeer vriendelijk aan de telefoon. Van mij geen klachten meer.
Not very customer friendly by phone Edit: Called back today by Mared Marine. Received text and explanation about the situation. This time very friendly on the phone. No more complaints from me.
J
Jan Hup on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Prettig contact, mooie en nette opslag en goed geholpen; aanrader.
Pleasant contact, nice and neat storage and good help; recommended.

Write some of your reviews for the company Mared Marine

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *