marleyart - Heer en Beekstraat 36

5/5 β˜… based on 1 reviews

Fotograaf | Marleyart | Rosmalen - Marleyart.nl

"marleyart", fotografie met een artistiek oog en een open vizier. Deze twee autodidacten, weten op compleet eigen wijze, zowel letterlijk als figuurlijk, de gevoelige plaat naar hun hand te zetten. We bieden fotoshoots, fotorestauratie en inkleuring, donkere kamer en workshops.

About marleyart

Onze collectie bestaat uit oude camera's, een enorme collectie foto's & negatieven, tijdschriften, boeken, kranten en andere historische pers en fotografische artikelen.

op onze beeldbank kunt u rondkijken in de geschiedenis. Mocht u wat aanspreken zijn de kopieën ook bij ons te verkrijgen tegen een vergoeding.

Ook ontwikkelen en printen wij oude en nieuwe negatieven in zwart-wit in onze donkere kamer, waarbij we oude foto's digitaal restaureren in hoge resolutie.

Contact marleyart

Address :

Heer en Beekstraat 36, 5242 AD Rosmalen, Netherlands

Phone : πŸ“ž +7
Postal code : 5242
Website : http://www.marleyart.nl/
Categories :
City : Rosmalen

Heer en Beekstraat 36, 5242 AD Rosmalen, Netherlands

Write some of your reviews for the company marleyart

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *